Get a site

AKTIVITETET AGJENTURORE TË SERBISË DHE AGJENTËT VEHABISTE TË SERBISË

AKTIVITETET  AGJENTURORE TË SERBISË DHE AGJENTËT VEHABISTE TË SERBISË

erdoganNga Skender Jashari

Kjo materje është tejet voluminoze, këtu do paraqes përgjithësisht elementet kriminale të cilat kanë tipare të shumta të veprave penale, më gjerësisht kam trajtu në punim të veçantë. Tërë ky aktivitet është i mirorganizuar, planifikuar paraprakisht për qëllime politike, politiko-fetare dhe materiale( financiare) dhe variojnë varësisht nga aktorët e veprimeve të tilla.

 

Agjentë të Serbisë, siç është thënë tashmë kishte në QKD, QPGJ dhe QPL ( si informatorë të Serbisë), që kanë operu, përpara vitit 2012. Mirëpo në periudhën mes vitit 2012-2015, veprojnë më aktivisht.

Agjentë të tjerë që do mund të klasifikoheshin në QKD, QPGJ dhe QPL ( informatorët) mund të jenë të ndarë në: a. agjentë të Serbisë dhe b. “vehabistët të lidhur me Serbi” të identifikuar nga mediat si “ terrorist islamik si agjent të Serbisë” ( do i quaj “ terrorist vehabist si agjent të Serbisë”, që qytetarët Shqipëtarë të besimit islam mos të ndjehen të cënuar fare). Si agjentët e Serbisë, a “terroristët vehabist si agjent të Serbisë”, kanë këto specifika të përbashkëta ( siç do paraqiten më poshtë). Si për agjentët e Serbisë dhe për “terroristët vehabist si agjent të Serbisë”, kam dhënë më sipër ( në këtë studim), por asnjë agjentëi Serbisë, nuk vetëpublikohet, por maskohen mjaft mirë! Përjashto rastet kur gabojnë a bien në gracka, apo nga informata të jashtme ( të sjella), ku dekonspirohen. Por agjentët e Serbisë dhe “terroristët vehabist si agjent të Serbisë”, janë përgjithësisht eprorë të terroristëve vehabist, që janë rekrutu gjatë vuajtjes së burgimit të tyre.

Detyrat e agjentëve të Serbisë janë specifike, mbi bazën që kam detektu në QKD ( ku çerdhja kryesore e tyre është), ata parimisht kanë këto detyra të përgjithshme si: propagandën politiko-fetare terroristo-vehabike, pro ISIS dhe Al Nusra, me theks të veçantë të drejtuar kundër SHBA-së ( si aleat strategjik i Shqipetarëve); organizimin, rekrutimin, radikalizimin, ekstremizimin, urdhërim a udhëzim sulmesh a veprimesh të sulmeve terroriste vehabist ( kryesisht me efekt politik që do kishin pasojat e atij veprimi, e jo në përhapje të sektit vehabik); logjistikë për terroristët vehabist; si detyrë operative kanë edhe akte diversioni- sabotimi-terrorist duke ia mveshur terroristëve vehabist.

Propaganda politiko-fetare terroriste vehabike, pro ISIS-it dhe Al Nusra është forma e parë e veprimtarisë së agjentëve të Serbisë, gjatë ( sidomos) viteve 2012 -2015, veçmas në QKD. Propaganda bëhet ndaj stafit të Institucionit Korrektues, e sidomos ndaj të burgosurve apo edhe në përceptimin e opinionit publik të një opinioni të caktuar në lidhje më QKD. Propaganda këto plotësisht politike : paraqitjen e Republikës së kosovës si shtet të dështuar; dëmtimin e përkrahjes dhe raporteve me aleatë perëndimorë e veçmas me SHBA-në; mbjellja e frymës pro vehabiste si islam ekstrem në të burgosurit dhe armiqësimi me aleatët ndërkombëtarë ( sidomos SHBA-në); propagandë pro terroristëve vehabist, pro ISIS dhe Al Nusra etj. Ndërsa të njejtat gjëra-objektiva bëjnë edhe “terroristët vehabist si agjent të Serbisë”.

Organizimi, rekrutimi, radikalizimi, ekstremizimi dhe urdhërimi i sulmeve- veprimeve terroristo-vehabiste, që të burgosurit, të grupohen në grupe terroriste vehabike, që ato të propagandojnë- përhapin frymën terroristo-vehabiste, pro ISIS dhe AL Nusra dhe të kryejnë propagandë edhe kundër aleatëve të Shqipëtarëve ( sidomos SHBA-së) dhe të veprojnë me akte terroriste islamike, të kryer nga terrorist vehabist, madje duke mos qenë të varur nga sugjerimet a udhëzimet e agjentëve të Serbisë.

Logjistikë për terroristët vehabist që nga sigurimi i materialeve propagandistike pro-terroriste vehabike, pro ISIS dhe Al Nusra, kundër aleatëve të Shqipëtarëve ( sidomos SHBA-së), sigurim materialesh për ikje-arratisje. mjete për terrorizëm islamik ( akte konkrete terroriste).
Agjentët e Serbisë, pos këtyre detyrave që u thanë më sipër, kanë edhe detyra edhe operativo-taktike a operativo-strategjike, ato përgjithësisht janë më të rralla, janë akte terroriste islamike ( në formë sabotimi, diversioni, akti terrorist etj ), që i kryejnë agjentët e Serbisë, por që i mveshen terroristëve vehabist! Disa nga këto akte janë sjellur tashmë apo do shtjellohen më pas ( në këtë studim)!

Vehabistët e kategorizuar si : agjentë të Serbisë ( si vehabist janë arrestuar, siç i kam specifiku më parë), vehabistët të bërë në burg si të tillë të indoktrinuar a për shkak të interesit dhe “ luftarët” ( më saktë terrorist vehabist të ISIS-it dhe Al Nusras ). Në kuadër të këtyre si agjentët e serbisë si dhe terroristët vehabist ( të gjitha kategorit e tyre), janë të paguar ndërsa të indoktrinuar ( trushpërlarët e që mos të paguhen a të mos ndihmohen materialisht, mund të thuhet që s’ka!). “Terroristët vehabist si agjent të Serbisë”, nuk hyjnë në rreziqe, por e luajnë rrolin e drejtuesit-udhëheqësist të drejtëpërdrejtë të terroristëve vehabist. Ndërsa terroristët e kontraktuar-paguar, kryejnë akte konkrete nëse u intereson shpërblimi material, mos kupto vetëm që kjo kategori paguhet, siç kam sipërthënë që të gjithë janë të paguar apo të ndihmuar financiarisht. Ndërsa terroristët vehabist “ trushpërlarë” ( të indoktrinuar) janë më të pakët në numër, por më fanatikët dhe me këtë produkt agjentët e Serbisë manipulojnë më së shumti, e që janë më me vlerë për politikën e Serbisë.

 

Propaganda politiko-fetare terroristo- vehabiste pro ISIS-it dhe Al Nusra seperatizohen terroristët vehabik varësisht cilës kategori i takojnë, kështu terroristët vehabist, si agjentëtë serbisë e bëjnë për interes material ( sidomos); terroristët vehabist të paguar kanë qëllimin personal material, kurse terroristët vehabist të indoktrinuar kanë verbërinë mendore-logjike (ideologji ekstreme)- mos të harrohet edhe këta kanë përfitimin material. Mirëpo të gjitha këto kategori bëjnë të njejtën formë propagandë ( pro ISIS dhe Al Nusra, kundër aleatëve të Shqipëtarëve – SHBA-së), aspirojnë politika armiqësore ndaj Atdheut, rendit kushtetues, sigurisë së përgjithshme, institucioneve tona shtetërore!

Kategoria e terroristëve vehabist të paguar nga Serbia a edhe organizatat terroriste vehabiste, i bëjnë vetëm për interesin material, kjo kategori nga e para dallon për disa aspekte, këta zakonisht nuk e dijnë që paguhen nga Serbia, por nga Organizata terroriste vehabiste ( siç i quajnë ata organizata humanitaro-fetare), apo ca e dijnë që lekët e tillë vijnë edhe me implikim-porosi të qarqeve te Serbisë mbi Organizata Terroriste Islamike ( që të derdhin fonde në drejtime të caktuar, por këta arsyetohen, :” pse mos me ja marrë parët pasi fal po mi japin!”), këta nuk besojnë në sektin vehabi, por shtiren për të përfitu! Ndërsa terroristët vehabist të indoktrinuar, i bëjnë me arsyetimin që “ po bëjnë xhihad!” ( kjo realisht është e cekët, ka më shumë aspekte psikologjike, sociale, ekonomike-finansiare etj), ndihma ( logjistika) “vëllaut musliman( siç e quajnë)” për terroristët vehabist është detyrë nga shkaku që i takojnë grupimit- organizimit vehabist ( mirëpo kjo është një taktikë për të mbulu realisht një veprimtari kriminale, sepse këta nuk ndihmohen realisht mes vete me lekët që i fitojnë me djersën e tyre, por vetëm i transferojnë lekët që u’a japin organizatat fetaro-humanitare).

Mirëpo terroristëve vehabist u propagandohet dhe propagandojnë gjithnjë parimet morale-fetare që duhet të ndihmohet “vëllau musliman”( siç shprehen), në çdo aspekt, nga aspekte njerëzore e deri në veprime kriminale-terroriste.

Veprimet e veçanta, si detyrë specifike të terroristëve vehabist janë nga aktet terroriste vehabiste sidomos në forma si : kërcënime, shantazhime, rrahje e deri në akte terroriste tejet të rënda.

Serbia suksesin më të madhë, është duke arritur, sidomos në ndërhyrjen e agjentëve të saj, që Organizata Humanitare Islamike( të njohura botërisht të lidhura me Terrorizëm), të shpërndajnë lekë në regjione të caktuara të Trojeve Shqipëtare, ndaj kategorive të caktuara të qytetarëve Shqipëtarë, me qëllim që ato mjete materiale të jenë frytëdhënse dhe vegla të dëobishme edhe për politikën e Serbisë!

Nga ky shkurtim maksimal i kësaj tematike, specifikova detyrat dhe kategorizimet e tyre, theksoj se si agjentët e Serbisë dhe terroristët vehabist kanë kontakte dhe lidhje me njerëzit dhe organizatat e ndryshme, si për të thithë fonde, shpërnda ato në drejtime të caktuara, organizata terroriste të njohura botërisht etj. Agjentët e Serbisë dhe kategoria e parë ( terroristëve vehabist si agjentë të Serbisë), zakonisht tërthorazi ( lidhen me ndonjë ndërmjetës ) lidhen me njerëz të agjensive informative të Serbisë ( kjo është forma më e shpeshtë). Ndërsa si agjentët e Serbisë dhe terroristët vehabi kanë kontakte të drejtëpërdrejta a të tërthorta ( me një ndërmjetës) me organizata humanitare-fetare ( të dyshuara si terroriste vehabiste), apo me “ imam vehabist” ( të dyshuar për terriorist vehabist). Në jo pak rast, “ imamët vehabist” kanë lidhje direkte me njerëz të shërbimit sekret të Serbisë ( madje edhe Imam vehabi tejet të njohur në mediet e Kosovës), për më shumë, agjentët e Serbisë ( si zyrtar korrektues në QKD) kanë ndërlidhje-lidhje me këta( “ imam vehabist’)- kjo rrjetë marimange të terroristëve vehabist dhe agjentëve të Serbisë është dendësuar dhe thurrur sidomos gjatë periudhës kohore 2013-2016.

Agjentët e Serbisë dhe terroristët vehabist pos detyrave agjenturore politiko-fetare kanë edhe një biznes kriminal. Edhe për këtë aspekt këtu do flas më shkurtër shkaku që është trajtuar edhe kjo në punimin e veçantë.

Në kuadër të këtij biznesi kriminal, përfshihet veprimtaria : korrupsioni, kontrabanda dhe krimi i organizuar. Agjentët e Serbisë, udhëheqin këtë biznes kriminal, kurse terroristët vehabist, si agjentë të Serbisë, janë më të besuarit ( me ta krijojnë raporte biznesi kriminal), e më rrallë me terroristët vehabist të paguar ( këta janë nën terroristët vehabist si agjentë të Serbisë), në lidhje me ta janë edhe terroristët vehabist “trushpërlarë” ( më rrallë ngatërrohen në këtë biznes kriminal !).

Por ky biznes kriminal ka disa specifika si : korrupsioni zhvillohet edhe i pavarur nga zyrtari korrektues si agjentë i Serbisë, ashtu edhe tek kontrabanda dhe krimi i organizuar që në ndonjë rast konkret nuk përfshihen pra si subjekt, por si subjekt blerës janë të burgosurit a të paraburgosurit që s’kanë asnjë lidhje me terroristët vehabist!

Karakteristikat specifike që e karakterizojnë agjentin e Serbisë ( si zyrtar korrektues në QKD, QPGj dhe QPL), si dhe terroristët vehabist janë pos pak specifikave të gjitha të tjerat i kanë të njejta. Karakteristikat e njejta : 1. Lidhja me Serbinë ( përjashtu këtu dy kategoritë e terroristëve vehabist atyre të paguarit dhe ata “trushpërlarë”); 2. Religjiozët terrorist vehabist; 3. Bindja politike ( anti- Shqipëtarë dhe anti- aleat të Shqipëtarëve- SHBA, pro Serbe dhe Ruse); 4. Jopjesëmarrës Luftrash Çlirimtare Shqipëtare; 5. Materialist ( përjashto ndonjë terrorist vehabist “trushpërlarë”-por që edhe ai ndihmohet patjetër).

Ndërsa karakteristikat dalluese me agjentët islamik të Serbisë dhe terroristët vehabist ( sidomos) janë : 1. Shkollimi- analfabetizmi; 2. Raportet familjare dhe problemet psiko-fizike ( vlen për terroristët vehabist e jo për agjentët e Serbisë).

 1. Lidhja me Serbinë, është e vështirë për t’u argumentuar, sidomos sa i përket agjentëve të Serbisë si zyrtar korrektues në burgjet e Kosovës, që janë tejet konspirative se sa terroristët vehabist. Por shkaku i lidhjes me Serbinë, ata ushtrojnë të gjitha aktivitetet agjenturore-politiko-fetare serbo-vehabiste, po të mungonte kjo lidhje do mungonte aktiviteti. Lidhjet e tilla janë : familjare, biznesore, krushqie, vendbanime, a miqësimi-shoqërore.

Lidhja familjare, si : babanë, nënën, gjyshin a gjyshen e kanë Serbe, boshnjake, a të kombeve të tjera. Lidhja biznesore, ku ai a familjarët e tij kanë lidhje biznesore me Serbinë, apo aktivitetin agjenturor politiko-fetar, e kryen shkaku i kontraktimit- pra paguhet nga Serbia a organizatat e varura nga Serbia, a ato humanitaro-fetare ( të dyshuara për terrorizëm vehabist etj).

Lidhja e krushqisë, ka të dhënë a të marrur ai apo anëtarët e ngushtë të familjes ndonjë nuse a burrë të Serbisë, si serbë, boshnjakë etj.
Lidhja me vendbanimin, përfshi edhe vendlindjen etj që kanë me Luginë të Preshevës, Sanxhakut të Novi Pazarit, por edhe me Serbinë.

Lidhja shoqërore me shtetas të Serbisë, Maqedonisë, Bosnjës etj me organizata vehabiste humanitaro-fetare, të dyshuara për terrorizëm. Agjentët e Serbisë ( si zyrtar korrektues në Kosovë) dhe terroristët vehabistë së paku nga një lidhje të tillë e kanë me Serbinë a Organizata humanitaro-fetare vehabiste( të dyshuar për terrorizëm ).

2.Religjioziteti terroristo – vehabist, që agjentët e Serbisë dhe terroristët vehabist të paguar ( zakonisht), kanë bindje terroriste-vehabiste, si mbulesë për konspiracionin e tyre ( agjentët), ndërsa terroristët vehabist të paguar si mbulesë të fitojnë ( pagën). Në këtë rast, agjenti i Serbisë, nuk e manifeston bindjen vehabisto-terroriste me mjekër dhe veshje ( shkaku i obligimit të vendit të punës), ndërsa terroristi vehabist i paguar mba mjekërr dhe pantollona të shkurtëra, si kusht që të fitojë pagën, pra manifeston publikisht, por edhe në këtë obligohen për formalitete dhe detyra tjera që janë dhënë më sipër. Agjenti i Serbisë si zyrtar korrektues ( çdo rast) dhe “terroristët vehabist si agjentë të Serbisë”, janë udhëheqës të aktiviteteve politiko-fetare vehabiste e deri tek aktet a organizime organizatash a aktesh terroriste vehabiste ( islamike), mjaftë shpesh. Ndërsa terroristët vehabist të paguar dhe “trushpërlarë” janë më të ulët në hierarki organizimesh të organizatave, ndërsa kjo nuk ndodh edhe aq tek aktet konkrete terroriste.

3. Bindjet politike janë lidhja tjetër e agjentëve të Serbisë si zyrtar korrektues me Serbinë dhe e njejta bindje politike e terroristëve vehabist me Serbinë. Po kjo lidhje është proserbe, proruse, provehabiste, pro ISIS dhe Al Nusra, ndërsa janë kundër Shqiptare dhe në veçanti kundër Kosovës dhe kundër aleatëve strategjik të Shqipëtarëve ( SHBA-së) etj.

Në këtë aspekt bindja politike, është e fshehur si më poshtë: agjentët e Serbisë si zyrtar korrektues, nuk i publikojnë bindjet e tyre politike-fetare, pos ato pro-vehabiste pro-ISIS dhe Al Nusra, kundër aleatëve strategjik të Shqipëtarëve( SHBA-së ) etj. Terroristët vehabist i shprehin bindjet e tyre politike dhe fetare pro-serbisë dhe Rusisë ( që Serbi, Rusi etj nuk pengohen fare aktivitetet e tyre), pro-vehabiste ( si bindje politike dhe fetare) pro-ISIS dhe Al Nusra ( për akte terroriste), ndërsa kritikojnë-akuzojnë Shqipëtarët, Shtetet Shqipëtare dhe të aleatëve të tyre ( SHBA-së etj), që janë si armiq të islamit ( e jo si armiq të vehabizmit, qëllimisht tentojnë të bëjnë propagandë të caktuar!), të njejtën e bëjnë të gjithë këta në çdo rast!

4.Jopjesëmarrës të Luftërave Shqipëtare, është specifik që agjentët e Serbisë si zyrtar korrektues nuk kanë qenë, as familjarët e tyre të ngushtë. Terroristët vehabist si agjentë të Serbisë janë kategoria specifike që zakonisht janë pjesëmarrës të luftërave Çlirimtare Shqipëtare, por që zakonisht atë luftë e kanë bë për bindje fetare islamike, apo si spijun të Serbisë kanë shërby, e rrallë besohet të kenë deviju nga që është pagu, apo nga bindja e vetë (si bindje personale, si dëshpërimi etj)! :Terroristët vehabist të paguar” nuk kanë specifikim relevant me këtë që të kenë marr a që s’kanë marrë pjesë në Luftrat Çlirimtare Shqiptare, këta kanë tejet të theksuar interesin material të tyre.

Terroristët vehabist të indoktrinuar ( trushpërlarë), asnjë rast nuk ka që të ketë luftu në ndonjë Luftë Çlirimtare Shqipëtare ( i dijmë rastet e tentim infiltrimit të muxhahedinëve në Luftrat tona- të cilët janë kthy mbarapa zakonisht!), e po ashtu as familjarët e tyre të ngushtë! Asgjë kombëtare për ta, pos vehabizmit ( terrorizmit islamik ), nuk ka, nuk vlerësohet prej tyre, zakonisht nuk kanë identitet të pastër Shqipëtarë( janë me gjakun e përzier me Serbë, boshnjak, turq etj). Mos kupto rastet kur një Luftëtar të Ushtrive Çlirimtare Shqipëtare ka luftu për fe, sepse të tillë Serbia përmes Shërbimit sekret Serbë a me ndërmjetësimin me organizatat terroriste humanitare-fetare vehabiste ka tentu dhe ca i ka infiltru, e që i ka përdorë “terrorist vehabist si agjentë të Serbisë” ( pra kategoria e parë terroristëve vehabist në QKD). Madje agjentët e Serbisë, si zyrtar korrektues por edhe terroristët vehabist kanë simpati për terroristët islamist, ndërsa kanë indiferencë e deri armiqësi me Luftarëve të Ushtrive Çlirimtare Shqipëtare.

5.Materialist, përjashto ndonjë rast të ndonjë terroristi vehabist “trushpërlarë”, mirëpo edhe këta, që të gjithë si terroristët vehabist dhe agjentët e Serbisë si zyrtar korrektues, objektivin kryesor e kanë lekun, e nuk iu bën përshtypje as feja e as politika, as identiteti kombëtar e asgjë tjetër. Përjashto rastet konkrete ku mund të jenë fanatik politik a fetarë! Kjo ( materializmi i tyre) madje vërehet më lehtë, pa u futur në detaje, e nga këto përfundimisht qartësohen më së miri. Nuk ka qoftë një rast që terroristët vehabist ( edhe më fanatiku-ekstremi), e s’bëhet kurrë fjalë për agjentë të Serbisë si zyrtar korrektues që mos të ketë de facto elemente materializmi, çdonjërit i paguhet lekë, a shpërblime te tjera ( ushqimore, veshmbathje, kujdes, finansiare, materiale etj!) nga ndihma jovëllazërore por e organizatës vehabiste a edhe e Serbisë ( madje për terroristët vehabist si agjentë të Serbisë apo për raste të akteve terroriste konkrete!).

6.Shkollimi-analfabetizmi është kriteri më me kontraste të mëdha në mes të agjentit të Serbisë si zyrtar korrektues dhe terroristit vehabist “trushpërlarë”. Agjenti i Serbisë është më i shkolluar, më i përgjegjshëm, me arsyeshmëri shumë më të lartë, ndërsa terroristi vehabist si agjentë i Serbisë zakonisht është më deficitarizëm shkollor, nuk kam gjetur asnjë rast që të ketë më shumë shkollë se sa shkollën e mesme. Terroristët vehabist të paguar kanë shkollim shumë më të ultë, ndërsa terroristët vehabist “trushpërlarë” janë analfabet total. Specifike është me shkollim ideologjik terroristo-vehabist ( teologjinë ekstreme vehabiste- pra edhe me fakultete fetare). Në përgjithësi terroristët vehabist “ trushpërlarë” me shkollim teologjike vehabiste, barazohen me një analfabetizëm ligjor, me alien ( UFO), që s’mund të adaptohet, të risocializohen dhe riintegrohen më në ambientet tona njerëzore, jetojnë në iluzione të rënda( duke ngatërru Trojet Tona me vendet me kulturë dhe jetë vehabike si në vendet arabe).

7.Raportet familjare dhe problemet psiko-fizike këtu dallohen që nuk ka relevancë, për agjentët e Serbisë si zyrtar korrektues, që t’i rekrutojnë të tillët. Ky kriter specifikohet dhe vlen vetëm për terroristët vehabist, pasiqë Serbia nuk i pranon si agjentë të saj kategoritë e tilla ( por i mba vetëm si vegla për të kry punë konkrete). Terroristët vehabist si agjentë të Serbisë dhe terroristët vehabist “trushpërlarë” e më pak vlen për terroristët vehabist të “ paguar” ( të cilët kanë më pak probleme), kanë probleme serioze brenda familjare, nga konceptuale( ideologjike) e deri në relacione mes tyre : bindje, kulturë, praktikë, traditë fanatike, xhelozi, interes material etj; raportet bashkortore; raporte shoqërore etj.

Problemet psiko-fizike për të gjithë terroristët vehabist janë shumë më të theksuara, zakonisht ballafaqohen edhe tani edhe më përpara me: psikoza, neuroza, psikopati, etj sëmundje psiqike depresive, patologji seksuale, antropometrisë-konstruktit trupor të shëmtuar, sëmundjeve të ndryshme trupore. Karakteristikat personale ( psiqike), përfshi këtu edhe : karakterin, temperamentin, shprehit, inteligjencën, emocionet, motivet, motivet biologjike-sociale, xhelozinë, jopërshtatjen bashkëshortore, jopastërtinë e gruas( jo virgjërisë) etj. Të gjitha këto elemente luajnë rrol shumë të rëndësishëm tek terroristët vehabist, të të tria kategorive.

Realisht karakteristikat personale ( psiqike) nga karakteri e deri tek motivet biologjike-sociale) kanë relevancë edhe tek agjentët e Serbisë si zyrtar korrektues, mirëpo këta faktor personal-subjektiv ( karakteri, temperamenti, shprehitë, inteligjenca, emocionet, motivet, motivet biologjike-sociale etj por edhe faktorët e jashtëm si : faktorët ekonomiko-social, faktorët ideo-politikë, faktorët mikro-grupor) janë relevant si për agjentët e Serbisë ashtu edhe për terroristët vehabist. Këta faktorë të përgjithësuar e që më lartë u specifikuan disa më ndikues-konkret, janë determinues për ta.

Objektivi që synojnë ta arrijnë si agjentët e Serbisë si zyrtar korrektues dhe terroristët vehabist apo si qëllim i veprimit të tyre janë: 1. Politike-, 2, fetare, 3 sigurisë së vendit, 4 materiale dhe 5. Personale.

 1. Objektivat politike të agjentëve të Serbisë dhe terroristëve vehabist si agjentë të Serbisë janë vegla ( me apo pa vetëdije s’ka rëndësi edhe pse janë të vetëdijshëm në shumicën e rasteve) për qëllimet politike të Serbisë dhe Organizatave-shoqatave sponzorizuese të vehabizmit ( i organizata fetare-humanitare). Objektivat politike të Serbisë dhe organizatave fetaro-humanitare vehabiste dhe shteteve sponsorizuese të vehabizmit, janë tërësisht të përputhura mes vete. Si Serbia, Rusia, organizatat fetaro-humanitare vehabiste, shtetet sponsorizuese të vehabizmit janë përputhur plotësisht në objektivat e tyre politie. Serbia, Rusia dhe aleatët e saj, si objektiva politke specifike ka bërjen e Kosovës shtet jofunksional ( të dështuar), prishjen e raporteve të Kosovës me aleatët ( sidomos me SHBA) etj. Këto objektiva synon t’i arrijë, pasi janë të përputhshme me shtetet sponsorizuese të vehabizmit dhe organizatat fetaro-humanitare vehabiste jane të njejta. Shtetet sponzorizuese të vehabizmit dhe organizatat fetare humanitare vehabike, janë: përhapja e vehabizmit pro-ISIS, Al Nusra, përmes kësaj përhapjeje kundër Shqipëtare dhe aleatëve të saj ( sidomos SHBA-së) dhe njëkohësisht pro-Serbisë dhe Rusisë, bën të mundur që edhe Serbia të bashkohet me ta. Vehabizmi është ideologji politike, nën maskën e sektarizmit fetarë, i organizatave fetare humanitare vehabiste ( të dyshuar për terrorizëm) a shteteve sponzorizuese të vehabizmit, kanë aleancë faktike me Serbinë! Terroristët vehabist janë shërbëtor-vegla të lojrave politike të këtyre palëve, por personalisht ata, s’kanë ndikim në këtë lojë, pos bindjet e tilla politike që do të kenë efekt realisht të dëmshëm për interesin tonë Kombëtar.
 2. Fetare si objektiv-qëllim i agjentëve të Serbisë si zyrtar korrektues ( para tyre qëllimi i Serbisë), është që të përhapet vehabizmi si frymë politike nën petkun fetar, përmes së cilës synojnë ta përdorin si mënyrë për t’i arritur qëllimet e tyre politike ( Serbia). Ndërsa organizatat fetare humanitare vehabiste ( të dyshuara për terrorizëm) dhe shtetet sponsorizuese të vehabizmit kanë patur qëllimin politiko-fetare në gjerështrirjen e vehabizmit ( ushtrim të ndikimit të tyre). Terroristët vehabist për arsye personale( materiale e deri ideologjike) që vehabizmi të përhapet si bindje politike a edhe fetare. Të parët mund të jenë terroristët vehabist “ trushpërlarë” të cilët vërtetë mund të besojnë në ideologjinë vehabiste ( asnjë s’ka pa patur edhe interesin personal material!).
 3. Sigurisë së vendit ( të Kosovës), agjentët e Serbisë si zyrtar korrektues si vegla të politikës së Serbisë, tentojnë që përmes aktivitetit politik-fetar të vehabistëve, seriozisht të rrezikohet siguria e institucionit korrektues ( kujto tentativat për arratisje, si dhe arratisjet e suksesëshme nga QKD të disa terroristëve “islamik”) dhe siguria e republikës së Kosovës. Organizatat fetare humanitare vehabiste dhe shtetet sponzorizuese të vehabizmit, nga qëllimet politike-fetare seriozisht rrezikojnë sigurinë e institucioneve korrektuese dhe të republikës së Kosovës duke patur sidomos parasysh jostabilitetin politik rajonal ( pretendimet territoriale dhe armiqësore të Serbisë). Terroristët vehabist edhe pse e dijnë që cënojnë sigurinë e institucioneve korrektuese dhe republikës së Kosovës, nuk e marrin në konsiderat, qëllimi i tyre personal është më i rëndësishëm. Terroristët vehabist me dhe pa dijeni veprojnë në rrezikimin e sigurisë së institucioneve korrektuese dhe të Kosovës. Akte konkrete si sulme terroriste kundër Institucioneve të Kosovës a tentim-sulme në asnjë rast s’mund të quhet si kryerje e pavetëdijshme, që në ato raste kanë rrezikuar Shtetësinë dhe Sigurinë e Kosovës.
 4. Materiale, si objektiv a qëllim i agjentëve të Serbisë, është përfitimi, ndërsa materializimi i politikës së Serbisë është riokupimi i Kosovës ( a së paku përfitimi pjesorë i saj). Organizatat fetare humanitare vehabiste dhe shteteve sponsorizuese të vehabizmit kanë objektiv material të arritjes së objektivave të tyre politiko-fetare, që ngërthehen edhe objektivat materiale. Vetëm pjesërisht terroristët vehabist “trushpërlarë” mund të mos kenë objektiva material, mirëpo është e sigurtë që besimi fetar shumë vështirë mund të ndërrohet pa patur impak të rëndë nga jasht( veçmas këto kategori të margjinalizuara, apo pa ndikim permanent për disa brezni), që të gjitha këto kontraktojnë shumën e shpërblimeve-fitimeve, ndërsa edhe terroristët vehabist “trushpërlarë” paguhen-ndihmohen në forma të ndryshme.
 5. Personale, janë objektiva-qëllime që ekzistojnë si tek agjentët e Serbisë si zyrtar korrektues, kanë edhe si përmisim të standardit jetësor të tij dhe familjes së tij, karrierë më të mirë a më të sigurtë. Terroristët vehabist kanë varësisht nga rasti në rastin konkret më shumë a më pak, përfshirë si : gjetje të vendit të punës, a një burim më të lehtë e më të mirë të pagës, ngritje a mbajtje të vendit të punës, edukim fëmijësh, raporte familjare-shoqërore etj. Mirëpo çdo objektivë personale s’do koment që ka intenca-qëllime materiale, mirëpo bindjet personale që të arrihet të përvetësohet si ato politiko-fetare vehabiste, e të veprohet në përmbushje të tyre, ato janë me mundësi shumë të vogëla reale. Pra objektivat politiko-fetare vehabiste shumë pak duket të jenë objektiva personale të tyre me të vërtetë, por përdoren si mbulesë.

Si përfundim të kësaj tematike specifikoj që rezultatet në këto aspekte janë prezente : akte sabotazhi, propaganda të ndaluara ( ekstreme, luftënxitëse), grupe terroriste vehabiste, radikalizim dhe ekstremizim terrorist islamik-vehabiste, tentim vrasje dhe kërcënime kundër kundërshtarëve të agjentëve, korrupsion, krim sporadik ( ordiner) kontrabandë etj. Aktet e sabotimit të agjentëve të Serbisë si zyrtar korrektues janë specifike, ka një diapazon-fushështrirje më të madhe që synohet të dështojë funksionalitetin e shtetësisë së republikës së Kosovës, synim politik e strategjik i Serbisë. Në këtë aspekt ( mos zbatimi i ligjit për të shkaktu pasoja si shtet jo funksional) e që qeveria e Serbisë të mund ta përdorë faktin e tillë, për qëllime politike për t’i arritur synimet-objektivat e saj. Mos zbatimi i ligjit ishte detyra-urdhëri i Serbisë, që agjentët e saj si zyrtar korrektues në institucionet korrektuese të Kosovës, ta zbatonin edhe më përpara e jo vetëm në mesvitet 2012-2015. Format më brutale të moszbatimit të ligjit janë veprat penale si : diversionet ( ndihma për t’u arratisë pjestarët e organizatave terroriste vehabiste), e sidomos korrupsioni, kontrabanda, krimi i organizuar, që i kryejnë mes viteve 2012-2015, gjë që rezulton me moszbatim të rëndë të ligjit.

Grupet terroriste vehabiste janë forma më prioritare e organizimit dhe veprimit të agjentëve të Serbisë si zyrtar korrektues dhe terroristët vehabist si agjentë të Serbisë, që në vitet 2012-2015, në QKD ishin tejet të rëndësishëm( për politikën e Serbisë). Andaj grupet e tilla, e veçmas grupi i vehabistëve në QKD, Pavioni VIII ( pavion i Sigurisë së Lartë) në vitet 2012-2014, ishin prijës të këtij fenomeni negativ, e që pas vitit 2014 këta u transferuan në Burgun e Sigurisë së Lartë ( ku edhe atje vazhduan edhe më ekstremisht rrugën e tyre). Grupet terroriste vehabiste ishin kryevegla të mrekullueshme për politikën ( agjenturat) e Serbisë.

Kërcnimet dhe tentim-vrasjet e kundërshtarëve të agjentëve të Serbisë ( sidomos_, por edhe e terroristëve vehabist si agjentë të Serbisë, janë dukuri më e rrallë, nga shkaku që zyrtarët korrektues nuk lodhen( angazhohen), për mbrojtje të institucioneve tona, pos ndonjë të burgosuri që rrezikon “ kot” e që sërish pos rrezikimit të vetës nuk mund të ndikojë në luftimin e veprimtarive kriminale. Të burgosurit në rastet e tilla ( në vitin 2014, në krahun V1, Pavioni VIII të Sigurisë së Lartë, të QKD-së), janë kërcënuar dhe rrezikuar edhe me jetë, pasi më 03.07.2014, është dorëzu kallëzim penal kundër agjentit të Serbisë ( drejtorit të Pavionit VIII të Sigurisë së Lartë, të QKD-së) për organizim të grupit terrorist etj. Kjo veprimtari hakmarrëse perfide e agjentëve të serbisë e bëjnë me qëllim që mos t’i cënohet mundësia, veprimtaria dhe hapësira për të operu suksesëshëm në detyrat që kanë.1

Skender Jashari

Studimet: Master juridiko-penal dhe shkollim joformal ushatarak.

1 Ky material është pjesë e marrur nga studimi që kam bë gjatë qëndrimit tim në Qendrën Korrektuese të Dubravës- QKD, Qendrën e Paraburgimit në Gjilan-QPGJ dhe Qendrën e Paraburgimit në Lipjan-QPL, si i burgosur politik nga EULEX-i për “luftë guerile kundër Serbisë, në Luginë të Preshevës”.

[the_ad id=”4118″]

Në Prizren festohet dështimi i puçit (Video)

Në Prizren festohet dështimi i puçit (Video)

13695849-10206944696392304-1400770787-n_1468699065-2823476

Dështimi i puçit të mbrëmshme që kishte për qëllim rrëzimin e Erdoganit ka gëzuar edhe qytetarët e Kosovës. Festën për dëshmimin e puçit janë duke e vazhduar edhe sot qytetarët e Prizrenit.

Atje tashme sheshi I këtij qyteti është mbushur me njerëz që po mbajnë në duar flamuj të Turqisë.

 

 

[the_ad id=”4118″]

Skandali me xhamit e para arabe neper Kosove!

Skandali me xhamit e para arabe neper Kosove!

xhamiaNga Arbana Xharra

Me kolegun tim Alban Selimi gjate hulumtimit ne terren te skandalit te perfshirjes se fondeve arabe ne ndertimin e xhamive neper Kosove, dhe jo vetem kaq, implikimin e zyrtareve politik, Bashkesise Islame dhe individeve (biznesmen) ne evazione fiskale duke u fshehur pas ndertimit te xhamive. Nje rrjete i tere i organizuar qe ne emer te ndertimit te xhamive perfitojne jashtligjshem me parate e donatoreve arab. Dokumente, fotografi, e shume fakte nga terreni ju sjellim ne detajet te henen ne hulumtimin tone…Vazhdimet e te gjeturave ne terren do te publikohen gjate tere javes se ardhshme ne gazeten “Zeri” dhe portalin www.zeri.info.

 

[the_ad id=”4118″]

IKËN EDHE MAMUSHËT E NA U BËNË TURQELI!!!

IKËN EDHE MAMUSHËT E NA U BËNË TURQELI!!!

IKËN-EDHE-MAMUSHËT-E-NA-U-BËNË-TURQELIShkruan: Arfrim Caka

 

Por, ç’lloj gjuhe duhet të shkruaj e flasë? Atë të mimikës? Njëzet miljonë shqiptarë në Turqi nuk kanë as abetare e lere më shkolla shqipe!
Aka tradhti e poshtërsi më të madhe se kjo?
Besoj se JO? Qetësia qeveritare vazhdon. Por ajo është puthadore si çdo armik që fsheh të panjohurën për t’i përgatitur gremçat e coptimit.

afrim caka
Akënxhinjtë e papërmbajtshëm nëpër thapajata e maleve po niseshin. Pararija nën gjëmimin e lodrave brirëve, borive, trumbetave, thirrjeve “padishah”. Shumë kush u kujtua për rrëfimet e pushtuesve të parë, për bajloza, kuçedra shumëkrerëshe. Të gjitha këto nuk ishin fort larg Prizrenit e Drenices pranë kësaj ushtrie shtrigë të re që aty qesh e vjell tym, aty nxinë Dardaninë së bashku me qeveri? Ulërinin qindra thirrje:
“Jurish, jurish” dhe mizeria e azapve e spiunëve u derdhen mbi Mamushanët trutharë!”.
Azapët me tam – tamet dhe brirët e shordhuan pushtetin tonë. S’mund t’u besosh zhurmave që nxjerrin edhe flamurin turk. E aq më pak heshtimit të saj.
– Siç duket, është e vërtetë.
Vdekja e Dardanisë është një kapitull dramatik që e meriton të hetohet për të lexuar luftën e brendëshme për pushtet ne gjirin e “udhëheqjes” shqiptare.

Çfarë ndjenja bashkëveprimesh duhet të na zgjojë Dardania? Një lashtësi, një kulturë, një gjuhë e një histori. Një shtetë gjysmakë si një rrugë tranziti në mes të turqisë e perëndimit, me trafik të çrregulluar, që ditën e fsheh joshjen e tij pas njerëz me plehra dhe vetëm natën bëhet tërheqës, me kushtë që t’ia lësh fantazisë për t’i mbushur boshlleqët e brekëve midis dhe xhepave të grisur me lek. Gjithçka bëhet padinjitet dhe do të lahet një ditë… Një komb fal, pranon shkeljen dhe coptimin e interesave të tij, por nuk duhet fal shkeljen e i nderit të adheut e aq më pak coptimin e tij, nëpërmjet një prepotence bajraktarllyku odashë.

Kemi të bëjmë me një etapë të re të sjelljeve, të rolit të Hashimit e Mustafës dhe të bandave të tyre në jetën e dukshme dhe të padukëshme të jetës politike… Ҫështja e Dardanisë një rast përjashtues politik për nga mënyra e prezentimit të saj. Këta janë të vetmit udhëheqës i një shteti që kanë sulmuar trojet e tyre, i kanë distraktuar duke u dhënë ngarkesë përkeqësuese. Kështu bënë me Debëlldenë, me Mitrovicën, me Deçanin, Malin e Zi, Brezovicën dhe me Mamushën etj. Goditja politike që ata u dhanë trojeve tona në Dardani ka qenë dhe është po aq kriminale sa gjenocidi Turko-serbë e mbi ne. Duke na rreshtuar para skuadrave të pushkatimit. Madje pushtuesit e djeshëm e të sotëm nuk i falnin as bijtë, as bijatë, as niprit e mbesat, as gratë tona…

Jo, them me vete, jo kjo, s’duhet të ndodhë!
Ja që ndodhi. Kanë ngritur dorë kundër atdheut e kundër popullit. JO! Moooooooooosni! Bërtita mes ngashërimave Dardane, e poshtëruar mes dhimbjes dhe turpit. Mjafton për ne se ata ndryshojnë prej popullit. Ata nuk janë populli! Kjo i kënaq ata duhet që i kanë armiq shqiptarët e ndryshëm nga vetvetja e tyre dhe, në këtë rast, ata janë të gjithë në garë për t’u treguar kush e kush më i zellshëm në tradhtit e në firmat e tyre. Shqiptarët na u bënë turqë!!!
Mamusharët trutharë u shndërruan në turqeli!
Maskarenjtë, na morën nderin! Puna arriti gjer atje, saqë dëshuam se shqiptarët vetë e sajuan atë, me të vetmin synim për të na futur të vdekurin nën vete. Ne jo vetëm që s’jemi më ata që ishim, por s’do të jemi, më sa duket, kurrë. Shumica jemi të ngarkuar me mortje dhe nunosjen e pendesës e kemi përherë e më të madhe.
Por edhe me këtë problemi nuk mbaron me kaqë.
Ne kemi zgjedhur: “akoma edhe më të turpëshmen, mohimin e kombit!”.
Dhe bëhet pyetja tjetër:
“Ҫfarë mund të na sjellë kjo fantazmë turke?”.

Ata e zhdukën edhe një qytet dhe atë e bënë Turqi. Atë e shndërruan në shkretirë anadolli dhe e dinë, dhe janë të lumtur nga ajo që e bënë. Nuk është metafor, por e vërtetë? Por ama, nuk duket edhe aq e çuditshme nëse e sheh problemin në thellësi se kush dhe si e morën pushtetin gullashgjinjtë e të keqpërdorimit “vendlindja thërret”. Të gjithë e ndoqëm këto procese fatale: ca plitikanë, u bënë të mëdhenj, vetëm sepse ishin kundër Dardanisë, e gjithë Serbia dhe Turqia i mbështeste. Sespe ekzistenca e tyre këtu është që të mbesin në pushtet. Kjo gjëndje i çonte në mos njesimin e pavarësisë kombëtare dhe mbatjes në pushtet të klanit “PRONTO”, emrat e tyre lakohen për të keq në gjithë botën. Me një krijim gati mitik, grotesk dhe njëherësh tragjik, siç është “PRONTO”, të cilët arritën të ndërtonin fantazmat serbo-turke që do të magjepste çdo spiun e tradhtar, popullin e një qyteti, siç është Prizreni dhe Mamusha, deri edhe fëmijët e tyre.
Padija jonë është i vetmi shkak. Ҫështja nuk është se ne nuk e zotërojmë të vërtetën, e kemi dashur gjithmonë, por e kemi harruar. Jemi bërë pa memorie, sytë na janë errësuar, truri na është tharë. Shikimi ka humbur qartësinë e nevojshme për të rizbuluar të vërtetën tonë. Dardania na është bërë më njëmijë hyrje dalje. Numri i spiunëve e tradhtarëve është rritur. Gjak humburit vazhdojnë me avazin e vjetër.

Kjo ndodh aq më tepër kur demagogët e pushtetit dhe të facebookut janë të shtrenguar që të mbështeten tek fantazma turke dhe në efektin e veprimeve të tij. Prandaj presim atë gjithmonë pikërisht rrezikun, që të bëhet edhe aktor në politik dhe në pushtet. Ҫdo dokumentë dhe çdo marrëveshje e sekrete, do të dalë në dritë pas dekadave, do të ringjallë klithmat padinjitet, urrejtjen dhe zemërimin, në vend që lufta me fillimin e saj nuk do t’ju varros të paktën nga ana morale.
Në vend që të marakoset për atë që i intereson qytetarit, politikani dallkauk përulët, etika e dallkaukut mirret me çështjen e fajit në të kaluarën, të cilat janë politikisht shterpe, sepse nuk kanë guxim e dije ti zgjidhin politikisht. Të bësh këtë gjë, ky faj politik, nëse ka ndonjë të tillë. Nëse ka diçka të poshtër, atëherë është kjo dhe kjo tradhti është pasoj e kësaj kaste politikanësh nga Drenica e Malisheva e më gjërë, kësaj kaste servilësh e puthadorësh duke e shfrytëzuar etikën e tyre si mjet i për të qëndruar në pushtet…

 

[the_ad id=”4118″]

Shefqete Gosalci poete e penës,këngëtare,veprimtare dhe luftëtare e dalluar!

Shefqete Gosalci poete e penës,këngëtare,veprimtare dhe luftëtare e dalluar!

Shefqete Gosalci

Shkruan Asllan Dibrani

Shefqete  Gosalci me veprimtarinë e saj ka lënë gjurmë  në  opusin  e letërsisë  shqipe si ,poete. Aranzhmanin e saj e begatoj me  një serë aktivitetesh, që si  poligon  e kishte  bazën  e trungut kombëtar. Ajo dha  një   serë aktivitetesh në  gara të ndryshme  të  letërsisë shqipe.

Poezia e saj  ka thyer kornizat nga brendësia e letërsisë shqipe duke lundruar  drejt një poeteje te lexuar edhe tek popujt tjerë. Shpirti i saj  poetik është i ndërlidhur ngushtë me  melosin e këngës,me çka njihet edhe si këngëtare e festivaleve të ndryshme. Në  edukatën familjare si fëmijë  nga rrëfimet e familjareve, krijoj një urrejtje ndaj  pushtuesve tanë gjithmonë.  Poezia e saj,sot është  më kolorit artistik mjaft drithëruese. Në vargun e saj dominon poezia  patriotike ,sociale por edhe nacionale.

Biografia  e  begatshme e Shefqete Gosalcit

Shefqete Gosalci u lind në vitin 1970 në fshatin Marec të Malësisë së Gollakut. Të parët e saj vinin nga fshati Llapashticë e Medvegjës dhe mbanin mbiemrin e familjes se madhe  Ajeti  që lindi burra te mëdhenj si  Akademik Idriz Ajetin etj.  Reprezaljet dhe  dhuna  serbe në vitet 1878  nxiten shpërnguljet e mëdha dhe të detyrueshme  të shqiptarëve nga e cila edhe kjo familje nuk mundi t’ju përballoj presioneve të  regjimi serb dhe u detyruan ta ndërronin  mbiemrin nga Ajeti në Gosalci (emërtim  toponimi nga fshati në Komunën e Artanës, ish Novo-Beredes). Shkollën fillore e kreu ne “HASAN PRISHTINA” në Prishtinë, të mesmen në SH.M.P.T “GJIN GAZULLI” në Prishtinë. Vazhdoj studimet në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Prishtinë. Gjatë viteve 1989/90-ta, vepronte  në lidhjen e  studentëve  në ilegalitet që e kërkonte koha. Shefqetja  ra në syrin e pushtetit me aktivitetet e saj   nga e cila, po ashtu  ndikoj familja e saj që mbeti  gjithmonë  kundërshtare e  pushtuesve. Edhe  pas dy vitesh studimi u përjashtua nga studimet, dhe bashke me shumë moshatarë të saj për t’ju shmangur burgut mërgoi në Zvicër, dhe për 4 vite organizoj mësimin shqip për fëmijët e bashkatdhetarëve atje.
-Me shkrime ka filluar të merret në moshën  e re,pos punimeve  të shkollës që ishin  në përkujdesjen arkivore. të publikuara në muret e shkollës , ajo  filloj të botoj edhe ne vitet e  90-ta. Poezitë dhe shkrimet e saj   të para  u gjeten ne  rubrikat  e kulturës në shtypin e kohës, Rilindja, Mollekuqja, Bota e Re, Pionieri, Shkëndija, Çlirimi, Zëri i rinisë etj. Shkruan poezi për të rritur dhe fëmijë. Ka të botuara 4 përmbledhje me poezi “GJAKU GJAKUT I PERGJIGJET”2002, “ME KE URE NE QIELL”2006, “VLIME THELLESISH”2011 e cila është përkthyer edhe në gjuhën angleze dhe italiane, si dhe përmbledhjen me poezi “PORTA TE HAPURA”2009. Është shpërblyer  me shumë çmime për poezi në shumë konkurse letrare brenda dhe jashtë Kosovës. Në vitin 2008 Shefqetja është shpallur poetja e vitit nga Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës, si dhe ka fituar çmimin letrar Sofra Poetike “YMER ELSHANI”. Veç poezisë, Shefqetja një pasion tjetër e ka edhe këngën.

Ka marr pjesë në shumë festivale të folklorit ku edhe është vlerësuar lartë me zërin dhe varietetin e saj artistik!.
-Shefqete Gosalci është poete e angazhuar e cila tashmë ka krijuar identitetin e saj artistik, dhe poezia e saj shpreh realitetin e kohës. Në vitin 2014 poezitë e Shefqetes janë përkthyer dhe botuar në Antologjinë botërore me titull “THE SECOND BENESIS” e  botuar në Indi. Pjesëmarrëse ishte si e vetmja poete nga Kosova në mesin e 55 shteteve të botës. Është anëtare e Lidhjes se Shkrimtarëve të Kosovës. Po ashtu edhe “Karvanit të Shkrimtarëve për fëmijë- AGIM DEVA”.Ajo  është edhe sekretare e Galaktikës poetike”ATUNIS” për Kosovë.

Qe nga viti 1993 Shefqetja bashkë me motrën Shyhreten(kolonelja e pare e UÇK-së) dhe vëllain Muharremin u anëtarësuan ne Lëvizjen Kombëtare PR Çlirimin e Kosovës(LKÇK) në te cilen kontribuon për shumë vite, te përkrahur edhe nga prindërit Ismajli dhe Gjyla si dhe gjithë familja e cila deri në fillimin e Luftës në vitin 1998/1999 strehoi shumë ilegal të asaj kohe ndër te tjerë (Agron Xhemajli, Salih Mustafa, Isuf Shalaku, Fatmir Sopi tej, te gjithë ushtarë te UCK -së si dhe Valon Muratin atëherë kryetar i LKÇK-së, tani ministër i Diasporës. Kontributi i familjes Gosalci u shqua edhe në shpërndarjen ilegale të revistës “ÇLIRIMI” – organ i LKÇK-së).Gjatë vitit 1998 Shefqetja me urdhrin e Komandant Rrustem Mustafes merr detyrë për qepjen e 250 palë uniformave për njësitet speciale te UÇK-së, si dhe qëndisi flamurin Kombëtar (tetor-nëntor 1998), flamur i cili u ngrit me 11 Qershor 1999 në lagjen Taslixhe të Prishtinës nga njësitet e gueriles B.I.A.

Kjo familje strehoi edhe shumë të zhvendosur nga zonat e Luftës që vinin në Prishtinë. Uniformat e UÇK-së. Shefqetja bashkëpunoi  me Bahtije Berishen, me materialin qe ne shtëpinë e saj e sollën dr. Flora Brovina, dr. Emin Kabashi dhe Zahide Zeqiri, të cilët gjatë asaj kohe shpesh u strehuan në familjen Gosalci. Shefqetja ishte me kohë  e radhitur edhe ne  UÇK, qe  nuk e kursej as jetën  për çlirimin e Kosovës. Shefqetja ishte edhe dhuruese e shumëfishte vullnetare e gjakut në frontin e luftës me motrën Shyhrten  dhe vëllain Muharremin, që e mbronin   atdheun me pushkë në dorë.
Gjatë viteve 2012/2014 ka punuar në Tiranë si përfaqësuese e Universitetit VITRINA nga Tirana për Kosovën. Po ashtu ka punuar shumë në integrimet brenda shqiptare.

Ajo nuk ishte  e kënaqur me arritjen e vet  në fushën e  ngritjes shkollare ,por  ndërmori hapa tjerë për ti ndjekur mësimet  edhe  për “Shkenca Politike” dhe  i kreu me notë të lartë. Bagazhi ,vlera dhe kultura  e saj e frymëzuar në çështjen  kombëtare këtë artiste shqiptare nxit të jetë në shumë  organizime  të kulturës .Po ashtu do të jete pjesëmarrëse në takimin e madh  që do të mbahet për herë të parë në Fshatin Dabishec e organizuar nga “UNIONI KULTUROR PER FSHTRAT DABISHEC  HAJKOBILLE DHE GLLOGOVICE”  Në këtë takim kulturor do të jetë  kryesuesja e  jurisë  për poezi dhe ndarjen e çmimeve.

[the_ad id=”4118″]

Ditët e Gollakut 2016 manifestim i madh në Gjelbërishtë-Hajkobillë

Ditët e Gollakut 2016 manifestim i madh në Gjelbërishtë-Hajkobillë

Gollaku

Shkruan Asllan Dibrani

Gollaku po i kthehet vetvetes. Krahina  e Malësisë se Gollakut edhe se u boshatisur  dhe  harruar nga qeveritaret  e pas luftës së fundit  këtyre aktual, bijtë e vet  nuk  e harrojnë!  Më 2 Korrik në ora 13:00 në fshatin Hajkobillë të Prishtinës mbahet manifestimi “Ditët e Gollakut 2016” organizuar nga Shoqata “Trojet e Gollakut” në krye me  gazetarin dhe veprimtarin shumë vjeçar  të dalluar zotin Bahtir Cakollin. Me këtë rast do të shënohet  2 Korriku – Datën e shpalljes së Deklaratës Kushtetuese të vitit 1990 në Kosovë. Por edhe  4 Korrikun – “Ditën e Pavarësisë së SHBA-ve”,Këshilli organizativ për publikun lëshon këtë:

 

Ftesë-thirrje  

Të nderuar qytetarë, shqiptarë, të nderuar mërgimtarë, intelektual, krijues, dhe artdashës të kulturës dhe artit shqiptar, biznesmenë, veprimtar, shoqata, klube dhe organizma të vlerave tona kombëtare qeveritare dhe jo qeveritare, të vendbanimeve të Gollakut,  apo si emigrant,me një  fjalë jeni të ftuar të gjithë që te merreni pjesë në këtë takim   madhështor. Pra ftoheni të jeni pjesëmarrës nga të gjitha zonat e   Gollakut, Diasporës, Luginës  së Preshevës, si edhe drejtues të institucioneve lokale, qendrore, ish-deputetë të Parlamentit të vitit 1990 dhe kori diplomatik në Kosovë. Malësia e Gallapit-Gollakut – krahinë kjo që shtrihet në pjesën verilindore të Republikës së Kosovës , shënon vijën kufitare me shtetin e Serbisë fqinje . Territori gjeografik i kësaj Malësie , administrohet nga këto komuna: Prishtina, Podujeva, Novobërda, Kamenica, Bujanoci,Vraja,Medvegja dhe Presheva,prandaj ju bëjmë thirrje njëzëri që t’i bashkëngjitni thirrjes tonë për këtë takim sa madhështor, po edhe kombëtar, human dhe shumë i nevojshëm  qe ti kthejmë  vlerat kësaj zone edhe strategjike për

Kosovën me sa vijon:

13490814_10210074947140013_9191965191660313876_o

Shoqata “Trojet e Gollakut”që një kohë ka kryer një serë veprimesh dhe aktivitetesh  nga e  cila kjo datë do te shënohet me  aktivitete të ndryshme ne fusha përkatëse dhe shëndetësore qe t’i dilet në ndihmë kësaj zone. -Gjatë gjithë ditës do të jetë në dispozicion automjeti i Mamografit Mobil për kontrolle të grave (kontrolle të kancerit) pa pagesë, kontrolle të shtypjes së gjakut, analizat e Diabetit etj. Gjithashtu do të ketë muzike popullore, folklorike dhe argëtuese për të rijnë me këngëtarët pjesëmarrës  si:

Ganimete Abazi&ProBand, Shemsi Krasniqi, Riza Selimi, Vjosa dhe Adelina Emini,Fatmir Makolli, grupi “Gollaku” , Dr.Majk e shumë të tjerë nga Gollaku dhe diaspora. Muzika dhe argëtimi do të vazhdojnë deri në orët e vona. Shoqata “Trojet e Gollakut” edhe në të ardhmen do të merret me prezantimin e problemeve të banorëve të Gollakut para institucioneve komunale dhe qendrore,por edhe begatimin e jetës kulturore për të rinjtë dhe qytetarët e kësaj ane. Shoqata  “Trojet  e Gollakut” do të jetë  ngushtë e lidhur edhe me shumë shoqata dhe organizma të kësaj ane. Kjo shoqatë  ka si synim  duke organizuar kampe dhe shumë aktivitete tjera nëpër fshatra te kësaj ane . Do të synohet edhe avancimi i pozitës së gruas në Gollak, përmes vizitave mjekësore, zhvillimin e bujqësisë dhe infrastrukturës nëpërmjet projekteve për gra si kultivimi dhe rritja e fidanëve të ndryshme dhe aktivitete për kthimin e banorëve të shpërngulur nga këto treva. Pra më 2 Korrik të gjithë në Hajkobillë – “Mos i lëshoni trojet e Gollakut” por kthehënju atyre që në një të ardhme ti shndërrojmë edhe në pika turistike. Mos hezitoni po të jeni  aty ne dy takim impozante njëra në Gjelberishtë- Hajkobillë me 2 korrik dhe tjetra me 12-14 Gusht në Dabishec në  “Takimi Kulturor Tradicional ”

 [the_ad id=”4118″]

Skender Jashari: Radikalizimi në burgjet e Kosovës

Skender Jashari: Radikalizimi në burgjet e Kosovës

Radikalizimi, rekrutimi, ekstremizimi

Shkruan: Skender Jashari

 

Radikalizimi, rekrutimi, ekstremizimi, organizimi i ekstremitëve Vehabist në  Institucionet  Korrektuese në Kosovë dhe lidhja  e tyre me  zyrtar korrektues të caktuar, me theks të veçantë në Qendrën Korrektuese në Dubravë ( shkurt QKD), Qendrën e Paraburgimit në Lipjan ( shkurt QPL) dhe Qendra e Paraburgimit në Gjilan ( shkurt QPGJ).

Kjo është  fatmirësia  në  fatkeqësinë time, që  gjatë  qëndrimit të padrejtë  në  burgjet  e Kosovës, si në QKD, QPL dhe QPGj, të mirëinformohem për shumë dukuri. Duke qenë i përkushtuar thellësisht  edhe para se  të  burgosesha  nga Eulex-i,  si pjesë të  Grupit Lëvizja e Lirisë (  Grupi i Dobrosinit i njohur nga mediet), në studimin  e  dukurive të  terrorizmit  vehabist (islamik siç e  quajnë  Serbia dhe vetë vehabistët).  Asnjë Shqipëtarë i besimit islam dhe asnjë  besimtarë i sinqertë  i sektit Vehabi, s’duhet të preket, a të ndjehet i  cënuar në  integritetin e tij fetar. Në burgje  të sipërdhëna, isha nga  16.10.2012, deri më  31.05.2016, që  përfshinë tërë periudhën  e dukurisë që  shpërtheu nga viti 2013, e që  u zvogëlu në maksimum  në mesvitin 2015, kështu që pata  mundësinë në imtësi ta  studioja  dukurinë e tillë, e nga ajo të  bëja një  punim të detajuar të kësaj dukurie.

Në korrik 2014, njoftohen edhe me shkresë institucionet gjegjëse ( Prokuroria Speciale, Shërbimi Korrektues i Kosovës, Ministria e Drejtësisë etj), në lidhje me  dukurinë e përhapur në QKD, sidomos  në Pavionin  VIII( të sigurisë së lartë), por të  ngjajshme  zhvillohen edhe  në QPL dhe QPGJ. Dukuri kjo që  ishte tejet serioze dhe e rrezikshme për  shtetësinë  e Republikës së Kosovës si dhe për  Sigurinë  Kombëtare  Shqipëtare si tërësi. Gjykata  tashmë kishin dënu raste ku terrorist vehabist që kishin sulmu institucionet e  Kosovës, e që vetë këta  të dënuar e thonin se janë  quajtur jo pak herë si “dorë e Serbisë”( si nga  institucionet  e drejtësisë dhe ato qeveritare), mirëpo kjo  nuk është  përfshirë as në  hetime nga vetë  hetuesit dhe prokuroria, e as nga gjykata!  Institucionet korrektuese, në vend se të  bëheshin simbol i riedukimit dhe risocializimit të kriminelëve, për fat të keq kjo nuk ngjau.

Në institucionet korrektuese të Republikës së Kosovës, që para vitit 2012, janë  paraburgosur dhe burgosur disa terrorist vehabist ( islamik siç i pëlqen të vetëquhen  dhe siç i quan politika  antishqiptare), ndërsa  këta  ishin të dënuar për  dy lloje  veprash penale, ato të kryera kundër  institucioneve  të Kosovës ose për vepra penale  ordinere  ( kryesisht grabitje kazinosh, plaçkitje, grabitje !). Ndërsa në  vitin 2013, u  paraburgosën dhe gjatë  vitit 2014 e  më pas, edhe u burgosën për  vepra  penale si: kryerje e  veprës terroriste; ndihmë në kryerje të terrorizmit; lehtësimi në kryerje të terrorizmit; rekrutim për terrorizëm; organizim dhe pjesëmarrje  në grup terrorist; nxitje të  urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit  kombëtar, racor, fetar apo etnik; mbajtje në pronëse,  kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve;  si dhe  më rrallë edhe për  vepra të tjera  penale. Vlen të  theksohet, para vitit 2013, asnjë terroristi vehabist ( pra ata të  arrestuar para  vitit 2012), nuk është dyshu,  gjyku as dënu nën motivin e kryerjes së  veprës penale të jenë  fetar!  Krasuar me këtë, të  arrestuarit   gjatë e pas vitit 2013, u është  ngarku edhe motivi  fetar sektar si shtytës për kryerje të  veprave penale.  Një krahasim tjetër qartazi vërehet, që pas shtator 2009, terroristët  vehabist  qartazi ndryshuan  taktikë veprimi, ata që ishin si udhëheqës të grupeve të tilla, i rruajtën mjekrrat, i zgjatën  pantollonat ( që mos të identifikoheshin), e që në trojet tona nuk synonin sulme  terroriste ( përvetësuan  taktikën terroriste  palestineze të  kryerjes së akteve terroriste  në shtete të Europës perëndimore, për qëllim impakti më të madh) e me theks të vacant mbi obnjektiva që  do  kishin ndikim  politik në dëm  të Shqipëtarëve dhe në dobi të Serbisë. Po ashtu të  burgosurit si terrorist vehabist( jo edhe të dënuar zakonisht si të tillë!), ishin pa  mjekrra dhe me pantollone të gjata ( zakonisht).

Ndërsa terroristët vehabist të  arrestuar gjatë  viteve 2013 deri 2015, janë   shumica thuaja edhe absolute me mjekrra karakteristike dhe pantollone  të shkurtëra. Dallim  specifik, po ashtu  është  që  shumë nga   terroristët  vehabist përpara vitit 2009 të arrestuar,  janë  qartazi të   lidhur me hierarki komanduese  nga Qarqe të  Serbisë. Ndërsa për  dallim  terroristët  vehabist  2012-2016, janë  më  specifik, sepse  zakonisht lidhen   me  njerëz të Serbisë që të cilët janë   “imam vehabist” ( mirë të njohur  në  mediumet  tona). Duke e  shiku këtë  dukuri në Trojet tona, shohim që vazhdimisht është  duke u  mbështet dhe  nxit nga Serbia,  e që  vazhdimisht është duke  shku duke u bë gjithnjë e  më  serioze!

Si zyrtarë të Institucioneve Korrektuese, veçmas në QKD, në Pavionin  VIII ( derisa ishte i sigurisë së lartë fundviti 2014), kishte  një  superstrukturë agjentësh specifik të dirigjuar nga Serbisa (njëri prej tyre më kërcënon  personalisht dhe mua- pasi kishte  marrë informatën që kisha deponu shkresë tashmë për kundër kësaj dukurie), të cilët i radikalizonin, rekrutonin, ekstremizonin, organizonin ekstremistët vehabist që të  bëhen  Xhihadist! Mënyrat se si i kryenin këto ishin: u siguronin materiale propagandistike ( broshura e sidomos  cd-dvd), i këshillonin për ndjekje të rrugës së tillë fetare ( vehabiste), i trajtonin më  mirë ata që  vehabizoheshin, i vendosnin në  dhoma më të  mira dhe të përbashkëta të vehabizuarit, beneficione  më të mëdha ( pako, trajtim  më të  mirë, ushqim  më të  mirë, kushte jete  më të  mira, sende që mund të mbanin në  burg etj) e deri edhe në  disa raste  në ndihma  të konsiderueshme ( absolutisht kriminale!).

Këta zyrtar korrektues, të   katapultuar përmes UNMIK-ut,  kryesisht si më me  përvojë ( nga ish-regjimi i Serbisë), apo  që  kanë  shkollim ( fakultete, por që  kanë  “gjak të përzier me serbë”), e që  disa raste  edhe   të mbështetur edhe nga  disa parti politike vendore, e që  patjetër  të mbështetur nga shërbimet sekrete të Serbisë, luajtën rrolin  krucial në  radikalizimin, rekrutimin, ekstremizimin, organizimin e ekstremistëve vehabist që të  bëhen  Xhihadist! Madje këta zyrtar korrektues, i “ndërsenin”( urdhëronin), që  celula vehabistësh të kërcënonin, sulmonin dhe rrahnin të  burgosur të tjerë  që  i pengonin në  propagandimin e sektit vehabi ( ka  raste  të  tëra në QKD- sidomos). Praktika  tregon që  ndjekej një  procedurë specifike, sepse  përmes   të burgosurve të  ekstremizuar si vehabist, fillimisht u jepej  lehtësira në propagandim ( po nga këta   zyrtar korrektues), e që pastaj pasi  radikalizohej i burgosuri ordiner ( zakonisht), pastaj  i rekrutonin ( po këta  propagandues), me rastin  e rekrutimit i rekrutuari  behej  një  ekstremist  vehabist( i cili duhet  ta  dëshmonte   bindjen e  tij, duke  propaganda dhe  rekrutu edhe të tjerë- zakonisht  bëheshin shumë  më ekstrem se sa  mësuesit e tyre), pastaj  vinte  faza  e organizimit në  banda vehabiste ( me qëllim për të  vepru  më mirë në   drejtim të propagandimit, por edhe për  veprime tjera operative- si shkuarje  në luftra terroriste)

Zyrtarët  korrektues  si  agjent të  Serbisë ( në realizimin  e politikës së  vehabizmit), rreth  vetës  krijojnë  rrethin shoqëror( sidomos  zyrtar të  tjerë korrektues mbi të  cilët  kanë  ndikim a  lidhje   familjare, shoqërore a  të tjera), e që  këtë  e  bëjnë  për  të  patur  më të  lehtë  operimin. Në përgjithësi zyrtarët  korrektues janë  kundër këtyre, por që  s’guxojnë ta rrezikojnë  vendin e  punës ( rrogën nga  450 euro  e më  shumë!). Këta  zyrtar korrektues praktikisht nuk  pengohen dhe as nuk janë  pengu  nga  askush, as  nga   vendorët  e as  nga  ndërkombëtarët, në periudhën 2012-2016. Disa zyrtar të tjerë korrektues  mes tyre edhe  të  lartë në gradë( madje  edhe nga  Shërbimi  Korrektues i Kosovës),  pasi i jam  anku për këtë fakt,  e po ashtu dhe  për shumë  fenomene tjera  kriminale ( krim i organizuar,  nepotizëm, korrupsion, prodhim dëshmitarësh  falso kundër  ish-luftëtarëve  shqipëtarë etj), vetëm  e konfirmojnë  si  fenomen, por  vetarsyetohen se s’mund të   bëjnë  më  shumë!

Për dallim nga  QKD, në QPL dhe QPGJ, janë  shumë më të pakët zyrtarët korrektues që  operojnë në këtë drejtim.  Pavioni  VIII të QKD-së ( vitet 2012-2014), mbetet  poligon i përkryer për  celulat  vehabiste. Ndërsa pas vitit 2014 ( kur edhe  hapet),   praktika e krijimit të celulave  vehabiste, shprehet  tepër edhe në Burgun e Sigurisë së Lartë, por mbetet të shihet se sa kanë ndikim shërbimet sekrete të  Serbisë në  ndonjë  zyrtar korrektues të këtij institucioni ( siç ndodhi në QKD, pavioni VIII). Instituconet hetuese të Kosovës, asgjë  nuk  bën, në parandalimin dhe  hetimin e implikimeve  në dukurin e  radikalizimit, rekrutimit, ekstremizmit, organizimit të ekstremistëve vehabist që të  bëhen  Xhihadist! Madje këto celula vehabiste, sidomos  gjatë  vitit 2014 dhe 2015 kanë  tentu të kryejnë disa  akte tepër të rënda terroriste, e që  opinioni publik në Kosovë është njoftu shumë pak! Madje në fillim vitin 2014, tentativa e  arratisjes  nga  QKD, Pavioni  VIII( i sigurisë së  lartë), kësaj  grupe  vehabistësh i kishin ndihmu së paku  disa  zyrtar korrektues mes tyre edhe deri drejtori i pavionit ( e që  pastaj   suspendohen   vetëm  ca  prej tyre!). Apo edhe  rasti i  fillim vitit 2015, ku  edhe nga  Burgu i Sigurisë së Lartë në  Gërdoc, disa terrorist  vehabist  planifikojnë arratisje, madje  duke  sulmu këtë  Institucion  nga  jashtë( nga  grupi  i terroristëve  vehabist), e pastaj për të  shku  në  Maqedoninë  Lindore,  për të marrë një bazë ushtarake  maqedone  e cila  kishte  në dispozicion  armatim të  shumtë  dhe të  rëndë ( këtë  ua  kishte  rekomandu Shërbimi sekret  Serbë- përmes   disa “imamëve  vehabist) e  që  ruhej nga shumë  pak  ushtar maqedon ( 6-9 ushtar)!   Ky informacion  dihej  nga  të gjithë  në   QKD, QPL, mirëpo nuk   u ndërmor asgjë, e pastaj  ndodhi  tragjedia   në  Kumanovë, ku  edhe  disa  djem  të  vërtetë  Shqipëtarë u  vranë  a u kapën  robë( e theksoj  disa nga  të vrarët  e  nga  robërit!).

Në  QPL, kam pa që  kjo situate është  përmisu deri në një masë  sidomos  pas gjysmëvitit 2015, kur edhe  të paraburgosurit për  terrorizëm  vehabist i kanë  largu për  në  Qendra tjera Korrektuese.

Zyrtarët  korrektues, të cilët  janë  të  përfshirë në këso veprimtari  kriminale, po ashtu  duhet  të  nxjerren  para  drejtësisë- ende asnjë  rast s’ka! Po ashtu  që Institucionet  Korrektuese t’i korrektojne mire  gabimet  e tyre, që këta   terrorist  vehabist  mos  të  infektojnë  me ekstremizëm edhe   kriminelë ordiner.

 

 

 

Post scriptum : Jam  Skender Jashari,  nga fshati Rahovicë, komuna  e Preshevës, që jetoj në Kosovë, ngaqë  e kam të  ndaluar të kthehem në  vendlindje nga  autoritetet e Serbisë, për  luftra kundër saj. Kam  mbaru fakultetin  juridik dhe tash jam  në mbrojtje të temës së Master drejtimi  juridiko-penal në Universitetin e Prishtinës, po ashtu kam  studime joformale  ushtarake. Më 2012 jam arrestu nga EULEX-i me porosi  politike të Serbisë, si pjesë  e grupit të Lëvizjes së Lirisë ( në medie i njohur si Grupi i Dobrosinit), e që  jam  mbajtur në  QPL, QPGJ dhe QKD deri më 31.05.2016. Për shumë  dukuri kam  shkruar deri më tash  sidomos  institucioneve gjegjëse, e i  jam   shmangur maksimalisht mediumeve.

[the_ad id=”4118″]

Autostrada e Kosovës të vazhdoj për Malësinë e Gollakut dhe Kosovën Lindore e jo për Merdare të serbët e Shumadisë?

Autostrada e Kosovës të vazhdoj për Malësinë e Gollakut dhe Kosovën Lindore e jo për Merdare të serbët e Shumadisë?

harta

Shkruan Asllan Dibrani

Ky projekt është përcaktuar nga “qeveritarët e famshëm kosovarë ”  dhe kanë ndarë shumë fonde  për ta realizuar. Ka pas edhe  afera korruptove,keqpërdorime dhe ma në fund stagnim!?. Autostrada e Kosovës Morinë-Merdare,plan sipas projekteve të  ekzekutivit kosovar i gabuar në destinacion i pa kuptimtë dhe i pa vlerë!

*
*

Lind pyetja pse është i gabuar ?

Sepse  ky aks rrugor  nuk ka   ndonjë rol dhe dobi për shqiptarët përtej kufirit nga se pika kufitare e Mendarës  drejtimi i Prokuples në Serbi,  edhe se ishin vendbanime shqiptare, ma nuk ka, nga që u përzunë në viti 1878 e këndej nga terrori dhe  gjenocidi serb!.

U ndoqën nga okupatori serb dhe nuk la ma shqiptarë atje, pos toponimeve shqiptare që kanë mbetur gjurmë të historisë. Ky popull ishte atje autokton sipas toponimeve që sot një numër i madh  qytetarësh të  Kosovës i mbajnë  këta mbiemra si kujtim nga kanë prejardhjen si: Kastrati, Bllaca,Vllasa,Grabanica,Spanca,Konjusha,Gajtani,Arbana,Breznica,Muhaxheri,Maqedanci,Kapiti,Toplica,Saraqi,Ratkoceri  etj.

Këto toponime sot shqiptarët e Kosovës i kanë si mbiemra të trashëguar në bazë të vendbanimeve shqiptare që t’i mbajnë në kujtesë. Përkundër reprezaljeve dhe terrorit që e ndoqi Serbia kundër popullit tonë, këto toponime u ruajtën deri me sot.
Pra, shikuar në retrospektivën historike, politike dhe diplomatike, asnjë organ qoftë nga Shqipëria, Kosova apo ndonjë institucioni shqiptar nuk e ngrit ndonjë reagim ndërkombëtar (kallëzim penal ndërkombëtar kundër Serbisë,për atë gjenocid në ato territore, po edhe dhe për pjesët tjera, të Kosovës Lindore(Preshevë, Bujanoc, Medvegjë .Madje as nuk u kërkuar dëmshpërblim për  terrorin dhe provën  gjenocidiale që përjetoj Kosova gjatë viteve 1998-1999. Serbia ishte shteti terrorist që zbatoj planet e Akademisë serbe me kriminelin dhe  ekzekutorin kryekasapin e Evropës Sllobodan Millosheviqin!?.. Në Kosovën Lindore po  ushtrohet edhe sot një terror i paparë, ku as shkollat dhe kultura shqiptare nuk lejohen,madje as simbolet e veta kombëtare të përdoren!

Mos falni toka  në dëmin e Kosovës siç po ndodh me Melin e Zi zotërinj qeveritarë!

Tu themi mjaft sharlatanëve politik shqiptarë, mos luani me gjëra të shenjta si trashëgimtar babë -baba-dem të këtyre trojeve tona!!!Këto janë vlera  nga paraardhësit tanë,pra kujdes . Mos falni toka  në dëmin e Kosovës siç po ndodh me Melin e Zi (tokën e shenjtë arbërore të stërgjyshërve që na mbeti amanet ta ruajmë si sytë e ballit), prandaj larg duart nga pisllëqet e juaja të interesave personale klanore, grupore dhe rajonale!.Kosova Lindore është e Kosovës dhe e shqiptarëve. Ju me  pasivitetin tuaj politik dhe pa ndonjë vizion kombëtar politik  jeni në përshkallëzimin e të keqes edhe në këto krahina shqiptare?Ju e keni degraduar këtë vend të Malësisë së Gollakutqë dikur ishte magje e Prishtinës,por edhe sot është e banuar me mbi 70 % me Gollakas dhe pjesë tjera qe ndërlidhen  historikisht me territoret shqiptare te Medvegjës deri të Leskovci.
-Këtu po e ndërlidhi edhe me çështjen e Autostradës së Kombit që shihet se për një arsye apo një tjetër, jeni duke e gabuar dhe stagnuar këtë projekt. Ju  zotërinj  qeveritarë  nuk duhet destinacionin e saj ta vazhdoni në drejtim të Merdares , por  duhet te lidhet për Malësinë e Gollakut,Keqekollë Dabishec,Kapitit,Medvegjes dhe  zonat e Kosovës Lindore që shtrihen në Gollak -Karadak  dhe pjesët tjera të banuara me shqiptarë më në fund të lidhet me aksin rrugor  Beograd -Shkup.

Kjo vijë  nuk i lenë të anashkaluar vëllezërit tanë në “Kosovën lindore” që të lidhen me rrugën e Kombit dhe me trungun e Kombit. Shumë domethënëse do te ishte dhe me rëndësi te veçanet, nëse kjo autostrade do të kishte kaluar nëpër Gollak, dhe Kosovën Lindore.
Kështu qe me kalimin e autostradës në këtë drejtim, do ti lidhte trojet shqiptare ne veçanti do t’ju ndihmonte banorëve te Kosovës lindore që të rikthehen në tokat e tyre stërgjyshore konfrom ligjeve ndërkombëtare qe i kanë aprovuar për  rikthimin  e serbëve në Kosovë. Asgjë mos të kërkohet ma shumë se sa aprovimi  i ë drejtave të shqiptareve  atje sikurse serbet që i gëzojnë në Kosovë se sa aprovimi i  të drejtave të shqiptareve  atje sikurse serbet qe i gëzojnë në Kosovë.   Këtyre zonave të Malësisë së Gollakut ,do tu ndihmohet  jashtëzakonisht ne aspektin e zhvillimit ekonomik, bujqësore, e sidomos të turizmit, për arsye së “Banja e Sjarinës” dhe  vargmalet e kësaj anëve  më bukuritë e veta përrallore  mund të shndërrohen në pika turistike.

Boll ma ishim të bojkotuar nga Mbretëria  serbo-sllave, që pikërisht këto ane ishin si mburojë e Kosovës  ne rezistencën për mos pushtimin e Kosovës dhe pikërish,t për ketë as regjimi  ish jugosllav edhe një qindarkë nuk e ka investuar kurrë ne këto anë!?.Prandaj mos hezitoni, por duhet të jeni në krahin e  interesave  kombëtare  dhe strategjike.

Mesazh -thirrje dhe apel për spektrin politik ,ekonomik dhe kulturor të Malësisë se Gollakut Lindore,ndikoni  në zbatimin e këtij projekti!

Ky artikull le të jetë si mesazh,thirrje dhe apel  i të gjitha forcave  politike,  te organizatave  qeveritare dhe jo qeveritare,qytetarëve  të komunitetit shqiptarë që jetojnë ne Kosovën Lindore Medvegjë,Preshevë dhe Bujanoc , intelektualëve, krijuesve,biznesmenëve, veprimtarëve, shoqatave, klubeve ,organizma dhe veteran të vlerave tona kombëtare të Kosovës ,por në veçanti te Malësisë së Gollakut  që të kontribuoni për realizimin e këtij projekti  sipas përshkrimit.

I ftojmë, njëzëri t’i bashangjitëni thirrjes tonë për këtë qëllim kombëtar dhe  strategjik edhe  politikajtë Kryeministrin e Kosovës z. Isa Mustafen nga Prapashtica ,Alnin Kurtin  përfaqësues i Vetëvendosjes Prishtinë nga Ulqini -Gollaku,z.Behgjet Pacollin biznesmen dhe politikannga Mareci-Gollak,Valon Muratin politikan nga Hajkobilla- Gollak,Akademik Idriz Ajetin nga Tupalla-Kosova Lindore-Gollak,Kaqusha Jasharin politikane nga Tuxheci Gollak ,Luan Fazliun biznesmen dhe veprimtar nga Gollaku,Organizatën  jo qeveritare  që udhëhiqet nga  gazetari Bahtir Cakolli në TV- 21 nga Krileva- Gollak,Arif Demollin shkrimtar nga gllogovica- Gollak, Lema Xhemen deputete në Kuvendin e Medvegjës nga Tupalla-Kosova Lindore-Gollak,Muharrem  Salihun biznismen  nga Tupalla-Kosova Lindore-Gollak, Demir Krasniqin  këngëtar nga Tuxheci – Gollaku,Haki Demollin politikan nga Krileva-Gollak dhe vëllezërit Xhemë Xhemen dhe Ramadan Xhemen në SHBA krye lobist dhe financues në Kongresin amerikan për Pavarësinë e Kosovës,sot  kryetar i Këshillin Shqiptaro – Amerikan Xhemë Xhema. Të lartpërmendurit ftohen  që të krijojnë një  bord apo këshill të organizimit të këtij projekti për ta zbatuar  sa më parë në praktikë.

Vështirësitë ,synimet lokale dhe projektet Evropiane për Ballkanin perëndimor!

Duke pasuar parasysh   se Evropa shpesh ka vepruar ne  interesat e Serbisë apo  planeve të saja.Edhe sot  ndikon  negativisht edhe në  faktorët tanë politik  të Kosovës. Ata kanë pengesa si në zbatimin e donacioneve  të ndryshe,apo edhe  projekteve të  tilla siç është  rasti i Autostrade,por edhe i  lakmitarëve  politik të Kosovës  që interesat personale  i vene para atyre  kombëtare , siç është rasti i Lutfi Hazirit që pretendon ta qoj këtë rrugë nga arat  e veta për Gjilan dhe Preshevë  e Bujanoc sipas arsyetimeve te tij. Edhe këto bien  si teza të pa baza kur kemi parasysh se Presheva dhe Bujanoci, po thuajse janë të lidhura me Autostradën aktuale të Shkup Bujanoc.

Rruga e përcaktuar sipas projektit Morinë -Merdare për Prokuple ju shkon për shtati vetëm serbëve të Shumadisë në Serbi!
Rruga e përcaktuar sipas projektit Morine -Merdare për Prokuple ju shkon për shtati vetëm serbëve të Shumadisë në Serbi. Segmenti për në  Malësinë e Gollakut  në drejtim të Kosovës lindore i konvenon edhe Kosovës që gjeografikisht ma shpejt del në autostradën për Beograd dhe kostoja do të jetë shumë më e lirë, qe të vazhdohet për në shtetet e Evropës. Ky mund të quhet një projekt i gabuar nëse  në destinacion,prandaj ky artikull le të mbetet  si mesazh  urgjent që parlamenti i Kosovës ta fut në rend të ditës projektplanin e Autostradës së Kombit  që të lidhet Permes Malessie se Gollakut  Prishtinë-Keqekollë ,Prpashticë -Mutivodë ,pika aktuale  kufitare -Kapit  Banjë e Sjarinës,Medvegjë-Zajçevc dhe me zonat tjera shqiptare  deri ne autostradën aktuale Beograd-Shkup. Është koha të reagohet në  forma  politike  ,kulturore dhe  ekonomike  qe të shpëtohen ato vende pa  u zbrazur të tërat si vende  strategjike dhe ekonomike përforcim  të Kombit shqiptar.

Autori i shkrimit  është Asllan Dibrani ish i burgosur politik,anëtar i Lidhjes së Shkrimtarëve  Shqiptarë në Gjermani,Publicist,Piktor dhe përfaqësues i mediave për Lobin Euro-Atlantik Shqiptar me seli në Gjermani. [email protected]

[the_ad id=”4118″]

Klubi i boksit „Gollaku“ pjesëmarrës në takimin kulturor të 13-14 Gushtit në Dabishec në Malësinë e Gollakut

Klubi i boksit „Gollaku“ pjesëmarrës në takimin kulturor të 13-14 Gushtit në Dabishec në Malësinë e Gollakut

Klubi i boksit „Gollaku“

Shkruan Asllan Dibrani
Ishte mbrëmje e para disa ditëve qe e vizituam palestrën e sporteve në Prishtinë. Synimi i ynë ishte t’i takojmë pikërisht sportistët e Klubit të boksit „Gollaku“. Me tu sjellë pakëz nëpër disa shkallë dhe salla të ndryshme të palestrës se  sportit,nga distanca u dëgjua ritmi i zhvillimit të ushtrimeve të sportistëve në këtë disiplinë. Aty takuam trajnerin e këtij klubi të vyeshëm dhe brilant për Kosovën që përmes boksierës kosovare, Donjeta Sadiku e ka siguruar finalen në kampionatin botëror në boks. Ky klub ka një kohëzgjatje të themelimit, që nga viti 2010 ,por rezultatet e kanë radhitur dhe vlerësuar njërin nga klubet më të suksesshme të sporteve në Kosovë.

*
*

Klubi i boksit „Gollaku“ pjesëmarrës në takimin kulturor të 13-14 Gushtit në Dabishec në Malësinë e Gollakut
-Besim Brahimi themelues i klubit “Gollaku”ishte një sportist që pati rezultate si boksier deri në vitin 2010 në klubin e boksit “Prishtina”. Pas një serë medaljesh dhe rezultateve ai themeloj klubit e boksit „Gollaku“ qe sot ka 53 anëtar ,nxënës qe vijojnë ushtrimet e rregullta në klubin “Gollaku”.Anëtarët e këtij klubi janë të moshës nga 9 vjeçar deri në moshën 20 vjeçare.

image003 image004

 

Klubi  i Boksit Gollaku në stërvitjeve  në objektin e Palestrës se sporteve ne Prishtinë

Nga ky klub thekson trajneri i këtij klubi zoti Besim Brahimi, se kanë dalë sportist me renome ndërkombëtare siç është edhe Donjeta Sadiku e cila u shpërblyer me një serë medaljesh lokale po edhe ato ndërkombëtare që edhe Kosovës i solli medaljen e parë te boksit në kategorinë e vet. Po ashtu një shtytje, këtij klubi i ka dhënë edhe boksieri Ylber Salihi që mbajti titullin e kampionatit në kategorie e vet për disa vite. Në radhët e këtij klubi ishte edhe boksierja tjetër Arta Brahimi nën kampioniste në Kosovë ndër ma e mirat. Patriot Behrami njeri ndër boksierët, po ashtu më të mirë qe nga 58 ndeshje garuese rezultojë me 54 fitore dhe tri barazime.
-Klubi “Gollaku” nga nxjerre nga gjiri i vet shume kampionate nga Kosova. Ky klub u shpall klubi ma i suksesshëm për vitin 2015. Po ashtu iu shpallen tre boksier ma të mirët në Kosovë. 1.Shpetim Bajoku pionieri ma i mire si sportist në Kosovë.
2.Partriot Behrami u shpall juniori ma i mirë në Kosovë .

 1. Donjeta Sadikun, federata e boksit e shpalli sportisten ma të mirë,por edhe Besim Brahimi u shpall trajneri më i mirë në Kosovë. Ne themelimin e këtij klubi ishin edhe dy vëllezërit e Besimit që ishin themelues te këtij klubit “Golllaku” Idriz dhe Bekim Brahimi .Ky klub ndihmohet edhe nga komuna ,por edhe nga sponsori “Mamouina Bar Prishtina “me pronarin Skënder Salihu i njohur si “Daja Skendë”. Ne raste të keqësimit të gjendjes se klubit po ashtu ndihmon edhe vëlla i Besimit, Bekim Brahim-Geci nga Prapashtica e Malësisë së Gollakut.
  -Për fund mësuam se planet e këtij klubi nuk kanë të ndalur. Në këtë vit e presin gara në kampionin evropian dhe ndërkombëtar me pjesëmarrësit e tij. Po e veçoje se ekipi i Kosovës i boksiereve femra udhëtuan sot me datën 08.06.2016  për Poloni në turneun ndërkombëtar në Rybnik “Cherni Diamant”nga 09 -13 Qershor, nga këto kategori për  48 kg Arlinda Muqa,60 kg Donjeta Sadiku, 75 kg Marriolla Sallauka,boksieri për  64 kg ishte Patriot Behrami. Po këtë ekip e shoqëruan edhe dy trajnerët Bekim Muqa dhe Besim Brahimi  me Gjyqtarin dhe mjeshtrin  ndërkombëtar Latif Demolli.

image005

-Në pyetjen tonë se si ju lindi ideja që ta veni ketë emër me karakter rajonal?.
-Zoti Besim Brahimi-Geci nga Prapashtica tha se vërtet nga vet krijimi i një injorance qe ju ka bërë këtij vendi deri me tash,ne vendosem që me ketë emër të prezantohemi si klub me qe Prishtinën e përbejnë mbi 80% e popullatës se rajonit tonë. Me të dëgjuar për projektin e takimeve kulturore, që do të mbahen në Dabishec me 13- 14 gusht te këtij viti 2016 zoti Besim Brahimi me stafin e Klubit “Gollaku dhe me gjyqtarin ndërkombëtar Latif Demollin  u prononcuan për pjesëmarrje në këtë ditë madhështore. Po ashtu pika të garës në boks e kemi edhe në projekt. Këta do të jenë  përfaqësuesit e kësaj pike me pjesëmarrjen e këtij klubi komplet me ringun profesional qe do ta sjellin  në ditën e takimeve sportive dhe kulturore  në Dabishec .U ndamë nga ky klub i mrekullueshëm me një përshtypje te jashtë zakonshme se e ardhmja do te nxjerr edhe tjerë sportist, me çka në fund u përshëndetem me “Mire u takofshim në takimet sportive dhe kulturore të “Manifestimit Qendror” që do të mbahet me 13 dhe 14 Gusht 2016 në Dushkajë Dabishec si Bashkësi Lokale dhe me dy fshatrat tjera Gjelbërishtën ish Hakobillën dhe Murrizanjën ish Gllogovicën.

[the_ad id=”4118″]

Fermerët e Fshatit Gllogovicë në Malësinë e Gollakut- të harruar nga shteti !

Fermerët e Fshatit Gllogovicë në Malësinë e Gollakut- të harruar nga shteti !

Nga Asllan Dibrani

Fshati në trevën e Gallapit ,gjegjësisht në rastin konkret në fshatin  Murrizajë -Gllogovicë ishte burim i jetës në plotësinë e  nevojave e fjalës për të jetuar . Në kushte shumë të vështira bëhej dhe organizohej jeta, por me një fisnikëri, bujari e krenari  nga një traditë e cila sot ka zënë të zbehet, mjerisht dhe fatkeqësisht nga shumë faktorë të ndryshëm. Në mungesë të shumë kushteve themelore për jetë, njerëzit atë botë pësonin nga sëmundjet pa pasur ku të drejtoheshin për ndihmë nga e cila shumë  banorë morën rrugën  e kurbetit  edhe pas luftës së fundit me 1999.

 

 

*
*

Banorë të shumtë   të tij  u zhvendosen nga ky fshat në qytete tjera dhe në mërgim.. Një numër i tyre me këmbëngulje  nuk e lëshuan fshatin ,por  pati ndër ta edhe se e lëshuan  ju kthyen  prapë me investime. Të tillët  janë   Bashkim Demolli fermer i Bletarisë dhe  plantazhit të kumbullës që rastësisht u takuam në dyert  e Komunës së Prishtinës për kërkesën e rregullimit të rrugës dhe ankesave tjera. Nga kureshtja  që më bëri  ky djalë i ri me një pamje elegante  dhe përshtypje  kulture ,por edhe nga keqardhja ,ja mësyva këtij fshati  që shtrihet në vargmalet e Malësisë së Gollakut  40 km nga Prishtina.  Me tu afruar, këtij fshati piktoresk për të arritur në lagjen   e  Demollëve, u  detyrova  këmbë të udhëtoj mbi 1.5 km deri në vendbanimin  e tyre të bukur ku te shoqëronte aroma  e luleve ,cicërima e zogjve,rrjedha e ujët të gurra  e kroit të Kishës  i sjellur te lagjeja qe nga koha ilire me  gypat e dheut,ndonjë zë  i fshatarëve në vlugun  e punëve pranverore etj . Aty dielli ndërkohë  dilte  pas  reve të dendura që ishin nën qiellin  e këtij rajoni  të mrekullueshëm sa për t’idhënë  një  nuancë koloriti  fushave dhe maleve të këtij fshati.

Pamje  e fshatit Murrizajë-Gllogovicë me plantazhe  kumbulle ,dardhe ,molle dhe  me bletë në lagjen  e Demollëve.

 

Atje  takuam edhe  ,Remzi Demollin,Izet Demollin,Fazli Demollin,Sheqir Demollin,Ismet Demollin  etj. Këta kishin investuar  si fermer  me veprimtari të ndryshme. Blegtoria,bletaria,plantazhi  i mjedrës, mollës,kumbullës dhe dardhës ishin primare për këta fshatar  dhe prodhues  të vyeshëm. Shaqir Demolli thotë është  viti i tret që ka investuar, dhe pritet të ketë rendimente të mira ne vitet në vijim, por ishte i zhgënjyer se nuk kemi rrugë për plasimin e tyre në treg. Te gjitha prodhimet duhet bart me krah deri te rruga theksojnë nga ke ardhur ti Remzi Demolli . Po ashtu edhe Bashkim Demolli me Vesel Demollin babë  e bir  ishin  në vlugun  e stërpikjes së  pemëve,  që ishin  mbjell që pesë vite. Mikpritja nuk mungoj edhe nga nusja e Bashkim Demollit, agronomja profesionale qe ka studiuan Fakultetin e Bujqësisë dhe  shoqëruesja e këtyre investimeve Fatime -Sejdiu -Demolli. Ajo bëri kafen ,por ishte  shume këmbëngulëse se kjo tokë është e artë, por shteti na ka harruar fare andaj   puna dhe  vullneti i ynë   është   skeptik kur as edhe një  cent kush se ka  investuar për infrastrukturën e këtij vendi shprehet e revoltuar zonja Fatime. Familja Demolli janë  prodhuesit ma me zë në Malësinë  e Gollakut me prodhimin e mjaltit ,por edhe me cilësinë më të lartë. Edhe këta u shprehen shumë të revoltuar nga se theksuan se jemi si në burg  pa rrugë  pa kushte edhe minimale. Veseli Demolli  thotë se  kumbulla e jonë asnjë vit nuk mbetet pa u shitur i kemi kërkesat e mëdha, por pa rrugë jemi si pa sy  e pa duar. Ma tutje thekson se i falënderojmë  miqterinjtë qe i kemi dhe vinë i marrin vet me krah se ne nuk kemi me çka i  dërgojmë në treg pa rrugë. Po ashtu edhe Bashkimi pak metra ma larg ishte  në organizimin e renditjes se shtëpizave  në shtimin e  bletëve të reja qe ja kishin dhënë një pamje shumë të bukur një skaj livadhi  me ajrin shumë të mirë me një klimë të veçante për zhvillimin e bletarisë. Si në shaka ju kërkova një  kg mjaltë, por me keqardhje thanë se nuk kemi  edhe për ilaç, i shesim me kohë vet vinë i blejnë këtu thotë Bashkim Demolli  ekspert i  zhvillimit të bletarisë  në këtë rajon. Ai shprehet se kam  kryer  kurës  për kualifikimin e  këtij profesioni. Ai thekson se nuk përton ti udhëzoj edhe tjerët që duan të merren me këtë veprimtari  në këtë rajon. Sipas disa fshatareve  ju keni tradite bletarinë   e pyata?

 

 

-Hahahah  buzëqeshi Zoti Vesel Demolli,mirë të paskan informuar se, ne vërtet e kemi traditë  nga te parët tanë, por edhe baba im  Gjemajl Hoxha-Demolli,  u marrë me këtë veprimtari dhe  unë e kam trashëguar  nga ai,por e kam përcjell edhe tek Bashkimi, qe tani është shumë ma ekspert se ne qe ishim. Tani lehtë të merret njeriu  me  bletari se përpara thotë z.Vesel Demolli. Pyetja jone ishte si e  keni krijuar aq emër  si bletar në këtë anë?

 

Pamje  e bletëve të pronarë ve Vesel  dhe Bashkim-Fattime Demollit në Gllogovicë

  -Ai u përgjigje: Është mjalti ma cilësor me  gjithë këtë  lum lulesh çka sheh me sy  janë  të tyre thotë zoti Vesel Demolli  i buzëqeshur dhe për kete vet prodjhimi i yne   cilesor ka krijuar edhe emrin dhe tregun. Për rrugën  të shqetësuar dhe mendime identike  dhanë edhe disa fshatar qe ishin banorë të lagjes Demolli ,por edhe tjerë   qe kishin dal sa për vikend ,ndërsa veturat i kishin lënë në rrugën  e asfaltuar më larg  . Reagimet këta fshatar disa here i kishin  shtruar edhe me shkrim si lloj peticioni  dhe reagime me gojë dhe në forma kolektive  ,por deri me tash   qeveritarët i kanë shti veshët ne te shurdhër  dhe  ky popull është në një gjendje  shumë të mjerë dhe i izoluar nga bota. Disa  banorë janë  fermer  kështu që  çdo gjë janë të detyruar  me krah ta bartin si  ushqimin  dhe  nevojat e veta   ,por edhe rendimentet e veta prodhuese janë në  hall si ti bartin me krah, andaj është koha  e fundit që zyrtarët mos të reagojnë nga kolltukët e buta qe me votën e këtij populli i kane marrë mandatet !!! Këta banorë  theksojnë se jemi ankuar në drejtorinë për infrastrukturë dhe zhvillim, por kot. Bashkim Demolli thotë se  kam qenë disa herë te  Hysen Durmishi, por me injorancë   e ka  zvarritur  ndërtimin e rrugës nga  LLapsideja  për te  livadhi i Pajës , kroni i Ahit ,për të shtëpiat e Avdullah Demollit,  Nezir Demollit ,Feriz Aliut ,deri ne lagjen  e poshtme Demollëve dhe lagja e Aliu.

 

Rruga aktuale qe tani përballen  njerëzit e fshatit Murrizajë-Hajkobillë  të irrituar  ,te mërzitur dhe  të pa shpresa!?.

 Nevojat për këtë rruge që të shtrohet në asfalt kanë  shumë banorë si Hamdi Aliu ,Shemsi Aliu,Amerllah Aliu ,Shaip Aliu,Kadri Aliu,Ilaz Aliu,Nazmi Aliu,Hasan Demolli,Jakup Demoli,Murat Demolli,Ferat Demolli,Selim Demolli,Muhamet Demolli,Adem Demolli,Osamn Demolli,Ali Demolli,Fadil Demolli,Ragip Demolli,Ismet Demolli,Hamit Aliu,Isuf Aliu ,Xhemshit Demolli,Jahir Demolli,Rashit Demolli,Murtez Demolli,Xhafer Demolli,Elez Demolli,Gani Demolli,Arif Demolli,Ramadan Demolli,Milazim Demolli,Maliq Aliu,Kadri Aliu,Hysen Aliu,Rexhep Aliu,Ramiz Aliu,Ruhan Aliu,Abaz Aliu,Halim Aliu,Gani Aliu ,Ajvaz Aliu,Hasan Aliu,Halil Aliu,Bajram Aliu,Nazmi Aliu,Ramë Aliu,Fehmi Aliu ,Gani Aliu ,Muhamet Aliu,Hajriz Aliu ,Ismet Aliu,Mehedin Aliu,Shefki Aliu,Vesel Bekteshi,Feti Dibrani,Salih Bektshi,Tahir Bekteshi,Bajram Bekteshi etj.  Të revoltuar dhe të irrituar në  qeveritarët  e tanishëm janë pasi ka vite qe kemi kërkuar të na ndihmon komuna  për hapjen e rrugës nga  llapsideja  në segmentin  lartshënuar, por edhe sjelljen e rrjetit të telefonisë,pasi ne jetojmë këtu , po jemi në terr, as TV, as Telefon as rrugë!?.  Ata  theksuan më në fund se nëse nuk ndërmerret diçka të na ndihmojnë  Komuna , jemi të detyruar të shpërngulemi të gjithë  kolektivisht,përfundojnë pothuajse një zëri këta fshatar  punëtor ,bujar dhe shumë mikpritës.

Foto-Reportazh nga Asllan Dibrani fshati Murrizajë-Gllogovicë  Malësia e Gollakut 2016

[the_ad id=”4118″]

Hoxha i Gjilanit: Gjaku i Jo-besimtarëve është pija më e mirë për myslimanët (Video)

Hoxha i Gjilanit: Gjaku i Jo-besimtarëve është pija më e mirë për myslimanët (Video)

zeqirja-qazimi

Sonte është transmetuar dokumentari “Kampet e Zeza” në kudër të emisionit Zona Express me autor Leonard Kerqukin.

Në këtë dokumentar për herë të parë publikohet një video-incizim i Zeqirja Qazimit, tashmë i arrestuar dhe i dyshuar për veprën penale të terrorizimit, e në të cilin ai i mëson xhematit se “gjaku i pa-besimtarëve është pija më e mirë për myslimanët”.

Shikojeni videon e mëposhtme.

[the_ad id=”4118″]

Vazhdojnë tensionet mes Kroacisë e Serbisë për Kosovën!

Vazhdojnë tensionet mes Kroacisë e Serbisë për Kosovën!

14603120222352

Kryeministri serb, Aleksander Vuçiq ka folur  për refuzimin e Kroacisë ndaj Serbisë, për të dhënë OK për hapjen e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Vuçiq tha se këtë Kroacia e bën për Kosovën, por ai nuk do të thërrasë askënd për t’iu lutur dhe me këtë të poshtërojë vendin e tij, raporton Gazeta Blic.

“Disa presin që t’i lusim. As edhe një telefonatë nuk do të bëj. Askënd nuk do të kënaqim…”, ka thënë Vuçiq.

Ai është shprehur se kroatët janë munduar që “prapa perdes” të rregullojnë Serbinë ashtu siç e duan ata, me një qeveri të dobët.

Përndryshe Serbia ka hapur kapitullin 24 të negociatave për anëtarësim në BE por jo edhe Kapitullin 23 të cilin Kroacia si anëtare e BE-së tash për tash e ka bllokuar.

[the_ad id=”4118″]

Albin Kurti: Shteti i përbashkët i shqiptarëve do të quhet Shqipëri

Albin Kurti: Shteti i përbashkët i shqiptarëve do të quhet Shqipëri

albin-kurti

Prej katit të gjashtë të ndërtesës në rrugën “UÇK” mund të shihen majat e maleve të Sharrit të mbuluara me dëborë.

41-vjeçari njihet në Serbi si një nga shqiptarët kosovarë të burgosur gjatë regjimit të Sllobodan Millosheviqit dhe si përkrahës radikal i një Kosove të pavarur në periudhën e pasluftës.

Për shumë njerëz në Kosovë, ai është simbol i protestës kundër qeverisë së tanishme të Isa Mustafës, presidentit të posazgjedhur Hashim Thaçi por edhe kundër Serbisë, shtet i cili shihet si kërcënim i vazhdueshëm ndaj pavarësisë së Kosovës.

Përderisa shumë nga të rinjtë i përkrahin idetë e tij radikale, brezat më të vjetër i shohin aktivitetet e tyre në rrugë me një sy shqetësimi.

Kurti thotë se kishte lexuar shumë dhe kishte luajtur shah në burgjet serbe. Pyetur se a do të luante shah me Kryeministrin serb Aleksandar Vuçiq, ai thotë jo. “As në kohë të lirë”.

Ashtu siç kishte probleme me qeverinë në Beograd kur Kosova ishte pjesë e Serbisë, sot ai e kundërshon qeverinë në Prishtinë sepse thotë që ajo nuk punon në interesat e shqiptarëve të Republikës së Kosovës.

Muajve të fundit, vendimet e opozitës kanë penguar punimet e Kuvendit të Kosovës duke hedhur gaz lotsjellës brenda tij dhe duke thirrur protesta në rrugë – protestat më të mëdha nga përfundimi i luftës në Kosovë.

Ai e sheh Kosovën si një komunitet më rrënjë në tri principe themelore: universalitetin, solidaritetin dhe bashkëpunimin, për të cilat thotë se janë plotësisht të kundërta me bazën e shoqërisë së tanishme dhe parimit të saj të tolerancës.

“Kur dikush më thotë të jem tolerant, është sikur të më thotë t’i fsheh mendimet e mia ndaj dikujt, gjë e cila është e padrejtë,” thotë Kurti.

Në vend të parimeve të proklamuara të paqes, stabilitetit dhe sigurisë, sistemi duhet të bazohet në drejtësi, zhvillim dhe demokraci.

E nisim intervistën me lajmërimin e protestave të reja të thirrura në fund të marsit.

Ju keni planifikuar protesta të mëtutjeshme këtë muaj. Mund të flisni më shumë për to?

Protesta jonë e ardhshme do të mbahet pas diku dy javësh por nuk kemi marrë vendimet përfundimtare për detajet. Ajo sigurisht do të zhvillohet në qendër të Prishtinës.

Do të qëndroni në qendër derisa përfillen kërkesat tuaja?

Nuk kemi vendosur. Nuk e di se a do zgjasë [protesta] vetëm një ditë. E dimë se ku do të mbahet por jo sa do të zgjasë.

Cilat janë kërkesat tuaja?

Qeveria jonë do që ta ringjallë Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, gjë të cilën e kundërshtojmë. Qëllimet e tyre janë ta krijojnë një bashkësi administrative territoriale autonome, të ngjashme me Republika Srpskën në Bosnje, e cila do të rezultojë në një lloj “bosnjizimi” të Kosovës.

Sigurisht e gjithë situata lidhur me Republika Srpskën është pranuar në Marrveshjen e Dejtonit të vitit 1995?

Atë që Serbia nuk e arriti shpejt gjatë luftës dëshiron ta arrijë ngadalë në paqe. (Kryeministri i Serbisë Aleksandar) Vuçiqi dhe (Ministri i Jashtëm Ivica) Daçiqi janë trashëgimtar të Millosheviqit dhe (Liderit të Partisë Radikale Serbe Vojislav) Sheshelit dhe nuk shoh dallime në qëllimet e tyre përveç metodës dhe strategjisë që kanë ndryshuar për arsye të rrethanave të ndryshuara…

Po ndodh një imitim i dyfishtë. Në njërën anë, Vuçiqi e imiton Millosheviqin, taktikat dhe qëllimet e tij, kurse në anën tjetër Vladimir Putinin… Ky imitim i dyfishtë nuk do të çojë drejt paqes dhe stabilitetit afatgjatë në Ballkan.

Serbia ka projekt afatgjatë me serbët e Kosovës?

Është një projekt i vjetër. Kosova dhe Serbia janë vende jonormale, asnjëra nga to s’është normale… Qasja duhet të ndryshojë – kemi nëvojë për Serbi dhe Kosovë normale dhe marrëdhënie normale si rrjedhojë e normalizimit të vetë shteteve. Për mua, vetë shtetet janë më të rëndësishme sesa marrëdhëniet mes tyre.

Brukseli e sheh kështu: ata na shohin ne si shtete to vogla që nuk janë pjesë e BE-së dhe kujdesen më shumë për marrëdhëniet mes sheteteve sesa për gjendjen brenda shtëpive tona. Mendoj se në njërën anë është është çështje gjeopolitike, por, së bashku me papunësinë dhe varfërinë sociale në anën tjetër, ajo i shndërron shtet demokratike në autokraci. I tërë regjioni drejtohet nga regjime autokratike. Është ideja e një figure atërore në krye, jo diktator me plot kuptimin e fjalës, por që jep fjalën e fundit për çdo gjë. Fatkeqsisht, Evropa e shekullit XXI mendon se diktaturat janë shuar, por njëkohësisht kemi autokraci që tentojnë kah regjimet totalitare nëse nuk përmbysen.

Ka trende totalitare në gjithë Ballkanin?

Ashtu është. Në Bosnjë ke një protektorat ndërkombëtar dhe mendoj që projektet e këtilla të menaxhuara nga ana politike, kombëtare dhe socioekonomike janë në realitet kundër qytetarëve dhe jodemokratike. Nëse stabiliteti dhe siguria janë më të rëndësishme se demokracia, zhvillimi dhe drejtësia, ajo çon në autokraci. I gjithë regjioni po shkon drejt autokracisë. Ky është një projekt i vjetër në Ballkan dhe një qasje e gabuar nga Brukseli.

 Si mund ta ndryshosh këtë?

Ne po luftojmë brenda institucioneve dhe jashtë tyre. Nuk është e mjaftueshme të luftosh vetëm në rrugë ose vetëm në parlament.

Çfarë keni ndryshuar brenda institucioneve?

Nuk kemi mundur të ndryshojmë shumë për arsye se kemi qenë gjithmonë në opozitë, por kemi bërë shumë për emancipimin dhe vetëdijësimin e njerëzve. Ne kryengritësit jemi disi të mallkuar për arsye se kurrë nuk mund t’i dokumentojmë të këqijat që i kemi parandaluar përmes aktiviteteve tona. Falë opozitës tonë, gjërat e këqija po bëhen më të vogla në të gjithë vendin. Ne nuk i kemi ndalur apo eliminuar ato, por me ndihmën e rezistencës sonë ato po bëhen më të vogla dhe po ngadalësohen. Nuk është e lehtë, por herët a vonë, ne do t’ia dalim.

Ju keni thënë se shqiptarët nuk kanë asnjë problem me serbët por me Serbinë. Çfarë ka ndryshuar në marrëdhënie gjatë periudhës paraprake?

Nuk ka pasur protesta nga serbët e Kosovës në vende ku serbët kërkonin Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Ne organizojmë shumë protesta, por ata nuk organizuan ndonjë protestë me kërkesa të atilla. Kjo kërkesë erdhi nga Beogradi, por nuk mendoj se është për serbët si qytetarë por për Serbinë si shtet. Vuçiqi nuk e çan kokën për serbët, ai mendon vetëm për pushtetin e tij.

Njerëzit në Serbi thonë se ai e ka njohur Kosovën dhe ajo është arsyeja pse është bërë President, për ta njohur Kosovën…

 Ndoshta në fund të procesit ai do ta njohë pavarësinë e Kosovës, por atë do ta bëjë vetëm pasi ta ketë ndërtuar një Serbi të vogël brenda Kosovës.

 A është ndryshe situata për komunitetin serb në Kosovë krahasuar me shqiptarët gjatë kohës së Millosheviqit?

Dallimet janë të mëdha. Nuk ka një Millosheviq në anën e shqiptarëve që do t’i mbyll serbët në burgje dhe t’i torturojë. Ne nuk kemi ushtri e polici, nuk ka abuzime. Nuk besoj se serbët janë të shtypur këtu. Kemi shumë probleme të përbashkëta sikundër janë papunësia, arsimimi i dobët dhe përkujdesja shëndetësore, por nuk ka analogji.

Në anën tjetër, ne duam që Kosova të jetë plotësisht e pavarur, gjë e cila sipas neve do të thotë e drejta për t’u bashkuar me Shqipërinë. Por nuk  marrim ndihmë prej anash në avokimin e kësaj ideje. Neni 1.3 i kushtetutës sonë nuk na lejon t’i bashkohemi ndonjë shteti tjetër. Ne duam ta kemi mundësinë e bashkimit me Shqipërinë në një mënyrë paqësore dhe demokratike, por ajo nuk është e mundshme aktualisht për shkak të Kushtetutës sonë, e cila pak a shumë është shkruar nga fuqitë ndërkombëtare.

Dallimi më i madh është që Serbia ndan 500 milionë euro për strukturat e tyre paramilitare që t’u thonë se Kosova është Serbi dhe është zemra e saj. Unë nuk marr as edhe një euro nga Tirana që ta përkrah bashkimin. Në të vërtetë, unë jam ai i cili herë pas herë mundohet t’i bind ata se gjërat në Kosovë nuk janë edhe aq mirë siç u duken.

Duhet të pranoni se ndryshimi i kufijve nuk është çështje parash të investuara për një fushatë…

Serbët e Kosovës nuk mund të kenë opinion për atë punë. Nuk kemi dëgjuar opinionin e serbëve këtu. Po të kishim dëgjuar viteve të fundit që serbët e këtushëm kërkojnë Asociacionin [e Komunave me Shumicë Serbe], do të isha gati për t’i dëgjuar, por përderisa e dëgjoj vetëm nga Vuçiqi e Daçiqi, është e natyrshme të jem kundër… Për atë arsye Asociacioni është projekt i Beogradit e jo i serbëve.

Pra, nëse serbët e Kosovës do të organizonin protesta që të kërkojnë Asociacionin, ju do të kishit thënë eja të flasim për atë punë?

Kjo duhet të kishte ndodhur në të kaluarën nëse ata do të kishin dashur që t’ua jap vëmendjen. Nuk ka kërkesë autentike. Pse nuk ndodhi kjo? Pse nuk ishte një gjë e tillë e mundur? Për arsye se Beogradi nuk i lejon serbët e Kosovës ta përfaqësojnë vetveten. Për më shumë se kaq, shihni se si [Lideri i serbëve të Bosnjës] Milorad Dodik është bërë i afërt me Putinin se Vuçiqin në shumë aspekte, dhe ky është shqetësim i madh për ne sepse mund të paramendohet lehtë që presidenti i Asociacionit ta këmbejë numrin e telefonit me Putinin. Është rrezik i madh.

Si mund të jetë ajo gjë e rrezikshme?

Putini e përmend Kosovën një herë në javë, në krahasim me Krimenë…

Në qoftë se marrëveshjet e Brukselit nuk janë të mira për Kosovën, si duhet të ndërtohen marrëdhënie më të mira?

Kosova është një shtet jonormal dhe ka dy probleme kyçe që pengojnë ndërtimin e marrëdhënieve të qëndrueshme. Ato janë qyteti i ndarë i Mitrovicës dhe shkalla e lartë e papunësisë. Serbia ka gjithashtu probleme të mëdha: ajo nuk do që të përballet me të kaluarën e saj, nuk e di se ku i nisin e mbarojnë kufijtë dhe po bëhet një shoqëri autokratike. Unë besoj se Kosova dhe Serbia duhet të bëhen shtete normale dhe pastaj mund të ndërtohen marrëdhëniet normale. Çfarë po sugjeroj është një lloj dialogu social, i hapur dhe demokratik.

Për serbët e Kosovës, unë jam së pari qytetar i Kosovës, jo shqiptar. Nëse sjellet Serbia në ekuacion, unë bëhem shqiptar. Unë nuk mund t’i bëj ballë suksesshëm Serbisë si qytetar i Republikës së Kosovës. Serbia është shumë më e madhe dhe më e fortë se ne. Por kjo nuk qëndron për serbët e Kosovës, nuk është problemi me ta.

Integrimi institucional nuk mjafton, duhet integrimi shoqëror. Ajo ndodh në dy nivele – niveli i parë është industrializimi dhe zhvillimi ekonomik kurse tjetri universitetet, profesorët dhe studentët. Edukimi cilësor i integron njerëzit dhe edukimi e ekonomia janë dy nivelet thelbësore të integrimit shoqëror.

Si mund ta bëjmë atë?

Së pari, ne duhet të duam ta bëjmë këtë. Duhet ta ndalojmë dialogun e mbyllur diplomatik në Bruksel ku Federika Mogerini i thotë Vuçiqit dhe Mustafës ju keni një marrëveshje dhe shkoni e shiteni te qytetarët tuaj. Nuk besoj në metodën lart-poshtë. Dialogu i vërtetë bëhet nga poshtë-lart.

A e shihni mundësinë e një dialogu të tillë në Kosovë?

Jo, e tërë qasja është e gabuar. Në vend se të bisedohet poshtë-lart për zhvillim, po shkojmë lart-poshtë për pajtim. Nuk kam nevojë të pajtohem me serbët e Graçanicës. Ata nuk kanë bërë asgjë, pra, pse të pajtohem me ta? Problemet që kam janë Vuçiqi, Daçiqi… E kujtoj Vuçiqin si Ministër të Informacionit [i Millosheviqit] gjatë luftës në Kosovë…

Ju pengon pushteti autokraitik i Serbisë dhe e barazoni Serbinë me Vuçiqin, por çfarë nëse dikush tjetër do e udhëhiqte Serbinë?

Nëse ndërron pushteti në Serbi, dhe atë e merr për shembull koalicioni i Zharko Koraçit [Lideri liberal serb] me Çedomir Jovanoviqin, procesi i normalizimit me Serbinë do të fillonte atëherë. Kur them Vuçiq, nuk mendoj në popullin serb por në Serbinë si shtet. Në Kosovë kemi një shtet të kapur, por e njëjta gjë vlen për Serbinë.

Ju mohoni se qeveria e Vuçiqit ka bërë më shumë në këtë proces sesa qeveria e mëparshme?

Mendoj se është një mashtrim.

Nëse Brukseli thotë se Vuçiqi, Daçiqi dhe Mustafa kanë bërë punë të mirë, a mendon se pakoja e Brukselit do të braktiset dhe ata do të gjejnë një sugjerim tjetër?

Unë mendoj se në fund të fundit Serbia do ta njohë Kosovën, por do të jetë një fund i hidhur. Megjithatë, politikanët tanë janë shumë të korruptuar dhe EULEX-i i ka dosjet e tyre këtu. Duke i përdorur ato dosje, ata disiplinojnë politikanët tonë. Pra, shqetësim imi është se BE-ja po e njeh Serbinë e jo Kosovën dhe po mbetet ndërmjetësues.

Çfarë ka bërë Kosova 16 vitet e fundit për të treguar se është një shoqëri demokratike funksionale?

Pas UNMIK-ut, karakteri i qeverisë nuk ka ndryshuar, veçse emrat e ministrave u bënë shqiptar. Ata nuk kanë mundur ta ndërtojnë një shoqëri harmonike. Kjo qeveri gjithashtu do të dështojë në atë aspekt sepse kanë një qasje të keqe të bazuar në dallimet mes neve e jo të përbashkëtat. Ajo që është e përbashkët është se njerëzit janë punëtorë, bujq, amvise, taksistë, studentë – kjo duhej të ishte pikënisja…

UNMIK-u dhe qeveria jonë kanë qasjen e njëjtë – ata fillojnë nga dallimet me idenë e arritjes së diversitetit dhe në fund kërkojnë tolerancë. Unë do të filloja duke ofruar universalitet në vend të diversitetit; unë do të sugjeroja solidaritet në vend të diversitetit; dhe, do të sugjeroja bashkëpunim në vend të tolerancës. Nuk jam kundër diversitetit, por e parapëlqej solidaritetin. Ata kanë pasur qasjen e gabuar për 16 vitet e fundit. Ata kishin gjithë fuqinë, paratë, policinë, mediat dhe OJQ-të, por kishin qasjen e gabuar.

Bashkësia ndërkombëtare dhe qeveria jonë vazhdimisht flasin për paqe, stabilitet dhe siguri, por çfarë me drejtësinë, zhvillimin dhe demokracinë?

Çfarë është drejtësia në Kosovë?

Sundimi i ligjit dhe një gjyqësor i pavarur, gjëra që mungojnë në Kosovë.

Si duhet të ndërtohet një sundim i drejtë i ligjit?

Nuk mund të ketë drejtësi pa demokraci e zhvillim. Për atë arsye duhet ta përmbysim kërë qeveri. Ne duhet ta ndryshojmë këtë qeveri që ta shpëtojmë gjyqësorin nga dega ekzekutive qeveritare.

Cili është plani specifik i partisë suaj? Kur serbët thonë se frikohen nga protestat tuaja, cila është porosia juaj?

Visar Ymeri, Kryetari i partisë sonë, ka thënë në fjalimin e tij: “Ne nuk jemi kundër serbëve, por Serbia është kundër neve”. Ne nuk i mbajmë protestat në Graçanicë por në qendër të Prishtinës.

A po protestoni kundër Serbisë apo qeverisë suaj?

Ne po protestojmë kundër qeverisë sonë, qeveri e cila ka bërë një marrëveshje të gabuar dhe të dëmshme me Vuçiqin dhe Daçiqin.

Ky është problemi më i madh, jo papunësia dhe krimi i organizuar?

dhe ato janë probleme por e gjitha është e ndërlidhur. Këto të gjitha janë probleme, por një nga më të mëdhatë është “Bosnjëzimi”, një kërcënim specifik sipas neve.

E çfarë me truallin për të cilin serbët thonë u është vjedhur, për shembull në Graçanicë, si mund të zgjidhet kjo?

Kemi shumë probleme me pronat. Është mirë që më pyete sepse Vuçiqi kurrë nuk pyeti për këtë gjë. Vuçiqi e do Asociacionin; ai nuk pyet edhe asnjë serb për problemet me të cilat ballafaqohen këtu.

Vendimet e gjykatës duhet të implementohen. Ekziston një implementim selektiv i vendimeve për arsye se qeveria ka shumë influencë në gjyqësor. Çështjet e pronës duhet të riaktualizohen në Kosovë.

Pse nuk po implementohet ligji?

Sepse ka interesa të mëdha materiale nga njerëz të fuqishëm. Nuk ka të bëjë vetëm me pronën e serbëve, por edhe me atë të shqiptarëve. Shumë njerëz i kanë humbur pronat e tyre për shkak të njerëzve të fuqishëm në sistem apo përreth tij. Kosova është një vend ku ka derdhje të madhe kapitali. Kapitali po akumulohet në duart e një grupi të vogël manjatësh.

Ashtu sikur shqiptarët që nuk janë të gjithë njësoj, as serbët nuk janë të njëjtë. Ka serbë që u është dhënë prona nga Millosheviqi gjatë viteve të ‘90-ta dhe kjo nuk është e drejtë. Pastaj ke vendasit, serbë që ishin përkrah shqiptarëve dhe shumë prej tyre nuk kanë veshur uniforma në atë kohë. Nuk është njësoj si për serbët që kanë jetuar këtu prej para Luftës së Dytë Botërore si për ata që kanë marrë tokë nga [Lideri komunist i ish-Jugosllavisë Aleksandar] Rankoviqi apo Millosheviqi. Është interesante që ata që morën toka nga Millosheviqi janë nacionalistë dhe ekstremistë shumë më të mëdhënj sepse e dinë që toka që zotërojnë nuk është dhe nuk ka qenë kurrë e tyre.

Çfarë mendoni për kishat ortodokse Serbe në sensin e statusit dhe trashëgimisë kulturore?

Ato janë trashëgimi kulturore tejet e vlefshme për të gjithë njerëzit e Kosovës. Është ana religjioze, por ana kulturore u takon të gjithëve. Pajtohem që kishat dhe xhamitë duhet ta kenë pronën e tyre por nuk pranoj se duhet të jenë qindra hektarëshe. Nuk është e drejtë. Priftërinjtë dhe imamët duhet të jenë të drejtuar vertikalisht dhe shpirtërisht kah zoti dhe jo horizontalisht e materialisht kah territori.

Si e kuptoni mospranimin e Kosovës në UNESCO?

I gjithë mundi për pranimin e Kosovës në UNESCO është privatizuar nga Hashim Thaçi i cili besonte se suksesi ishte i garantuar. Ishte po ashtu tejet i dukshëm roli negativ i Serbisë në qarqet ndërkombëtare dhe roli i Kishës Ortodokse Serbe. Me përjashtime të rralla, Kisha Ortodokse Serbe është pjesë e establishmentit shtetëror të Serbisë. S’është problem i vogël ky…

Ju keni thënë para dy vjetësh se së pari duhet të ballafaqohemi me të kaluarën e vetëm pastaj mund të flasim.

Dialogu që çon drejt zhvillimit, atij mund t’ia fillojmë menjëherë. Me Vuçiqin kjo nuk është e mundur, ai nuk na njeh, por me Nenad Rashiqin [ministër i mëhershëm në qeverinë e Kosovës] është e mundur të nis menjëherë.

A është reale të fajsohet Vuçiqi për çdo gjë?

Opozita serbe është pothuajse e eliminuar tërësisht nga Vuçiqi. Mendoj se ai e përfaqeson ftyrën e re të një koncepti të vjetër.

A është ideja juaj përfundimtare një Shqipëri e bashkuar dhe si e shihni Kosovën në 10 vitet e ardhshme?

Dua ta shoh të gjithë rajonin të integruar në BE. Ndërkohë, dua ta shoh një BE më sociale me më shumë barazi dhe rishpërndarje. Pra, BE-ja ndryshon, ne bëhemi pjesë e saj, dhe Kosovës i është dhënë e drejta t’i bashkohet Shqipërisë. Do të votoja “po” në atë referendum, por nëse njerëzit nuk votojnë “po”, ne nuk do ta nisnim një luftë të tretë Ballkanike.

Si do të quhej shteti i bashkuar?

Mendoj se do të quhej Shqipëri.

Çfarë mendoni për idenë e të gjithë regjionit të bashkuar në kuadër të diçkaje sikur BE-ja?

Mundësia e fundit për një gjë të tillë ishte para luftës. Ajo nuk është më e mundur.

Në fund të viteve të 90-ta, intelektualët serbë të perceptonin si një nga përfaqësuesit më të mirë të një Kosove civile. Tash vazhdimisht identifikoheni me ide radikale dhe madje quheni “Shesheli” i Kosovës. A kanë ndryshuar idetë tuaja, apo rrethanat?

Mendoj se kjo shpjegon se si janë mediat në Serbi, në qoftë se kanë krijuar një perceptim të tillë.

Jo në media, nga publiku intelektual…

Është tërësisht e rreme dhe e pavërtetë. Shesheli është fashist, ai mori pjesë në luftën e Bosnjës…

Shesheli kishte idenë e Serbisë së madhe sikur ju për Shqipërinë?

Ideja e Shqipërisë së madhe është koncept i krijuar në Beograd. Beogradi ka marrë territorin kurse neve na ka mbetur kjo etiketë. Ju jeni plotësisht të vetëdijshëm për kufijtë që kishte në mend Shesheli dhe çfarë bëri ai në emër të tyre… Është e rëndësishme si duam ta arrijmë atë [bashkimin]. Dua që të jetë në një mënyrë paqësore dhe demokratike. Nëse njerëzit thonë “jo”, do të qëndroj këtu.

Ku do të përfundonte kufiri? A do të mundnin shqiptarët e Maqedonisë dhe Malit të Zi t’i bashkohen këtij unioni?

Iu takon njerëzve të organizohen dhe të flasin me partitë e tyre politike. Si lëvizje kemi anëtarë në gjithë vendet ku jetojnë shqiptarët, por veprojmë në Kosovë.

Nuk e shihni si diçka që do të krijonte krizë të mundshme në Ballkan?

Kërcënimi më madh për krizë është Beogradi, jo si qytet, por politikat e tij. Serbia gjithmonë flet për interesat e serbëve në Kosovë por kurrë nuk iu referohet shqiptarëve në Serbi. Nuk ka reciprocitet.

A mund të flitet për “ditët e mira të atëhershme” në Kosovë?

Jo, nuk ka nostalgji këtu. Dhe nuk ka revolucion me nostalgji. /Gazeta JNK

[the_ad id=”4118″]

Isa Mustafa kërkon mbylljen e Ambasadës së Shqipërisë në Kosovë

Isa Mustafa kërkon mbylljen e Ambasadës së Shqipërisë në Kosovë

Mustafa-vucic

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka vendosur që t’i shkojë deri në fund aksionit ‘Ta pastrojmë Kosovën nga shqiptarët e Shqipërisë’.

Pasi që gjatë ditës së djeshme deportoi zyrtarin e VV-së, Boiken Abazin, sot në orët e para të mëngjesit, Mustafa iu ka bërë thirrje organeve të rendit për bastisjen e Ambasadës së Shqipërisë, si dhe deportimin e mënjehershëm tq ambasadorit Qemal Minxhozit, stafit të tij diplomatik dhe krejt punonjësve të tjerë nga Shqipëria apo me origjinë nga andej.

“Ne s’mund të ecim përpara kur në Kosovë qarkullojnë shqiptarë nga Shqipëria. Ne jemi racë e pastër kosovare, dhe kemi vëllëzërit tanë që nga koha e Jugosllavisë. S’duam të përziejmë racën tonë me shqiptarë të Shqipërisë”, ka deklaruar Mustafa.

Mustafa poashtu ka paralajmëruar edhe deportime të reja, për të cilat ka thëne se ka për të njoftuar me kohë.

[the_ad id=”4118″]

Demonstratat e 35-vjetorit të vitit 1981 nën hijen e rebelizmit të klasës politike!

Demonstratat e 35-vjetorit të vitit 1981 nën hijen e rebelizmit të klasës politike!

Demonstratat

Shkruan: Asllan Dibrani

Demonstratat gjithë popullore të Marsit dhe Prillit të vitit 1981, shënuan kthesën vendimtare të ndarjes definitive të shqiptarëve të robëruar nga ish- RSFJ- titoisto- rankoviqase.
Hegjemonizmit i Serbisë asnjëherë nuk la kohë pasiviteti, por gjithnjë aparaturën e vet e intensifikoj në ofensivë urrejtje me të gjitha mjetet ma të vrazhda të dhunës dhe terrorit kundër shqiptarëve. Kjo dhunë u rezistua me pakënaqësinë dhe revoltën e shpërthimit me anën e këtyre demonstratave qe ishin te domosdoshme kundër regjimit jugosllav.!

u1_Asllan-Dibrani

Serbia   u angazhua  dhe angazhoj  të gjitha  forcat e republikave të ish Jugosllavisë duke gjetur formën  dhe mënyrën  ma   të egër,  për t’i quajtur ato demonstrata ,  kundërrevolucionare  dhe antijugosllavedhe vërsuljen kundër tyre me reprezalje ma çnjerëzore. Këto ngjarje dhe  pakënaqësi  qe u shprehen  haptas  nga   studentët  e Universitetit të Prishtinës, profesorëve dhe   klasës punëtore  ishin  për Republikën e Kosovës dhe  Pavarësinë e saj nga Jugosllavia. Kërkesa për krijimin e një republike të shqiptarëve në Jugosllavi, shtrohej si nevojë strategjike e kohës për ta ruajtur identitetin kombëtar të shqiptarëve dhe për të krijuar parakushte për shkëputje nga Jugosllavia, që ishte bërë një burg i madh i popujve të Ballkanit e ne veçanti i popullit shqiptarë nën Jugosllavi.

Demonstratat e vitit 1981-ta ishin   “Revolucioni” dhe prishja e  themeleve të Jugosllavisë se Tito-Rankoviqit!

Jugosllavo-Serbia  presionet e veta i shtriu në  diferencimet politike ,si shqiptar i pa përshtatshëm ideo-politikisht, duke na quajtur si irredentist,nacionalit, armiq,kundërrevolucionar,terrorist,antijugosllav, dhe shumë e shumë etiketa të ndryshme me të cilën i shkaktojë popullit mjaft ndasi ,përçarje, huti, imponime, njolla,ndasi familjare, ndasitë individuale, ndasi në vende pune , kolektive, siç ishin diferencime në shkolla ,fabrika,organizata etj. Joshja dhe tërheqja nga ana e pushtuesit për disa shqiptarë “të ndershëm” qe ishin tradhtar ndaj çështjes shqiptare,si njerëz të mirë për njerëzit analfabet ishin të shitur  si projugosllav  dhe antishqiptar ! Një pjesë ishin të përkëdhelurit dhe bashkëpunëtorët ma të afërm të sistemit ish jugosllav ( në organet e Serbisë)gjë qe në praktikë i kushtonin  popullit shqiptarë mjaft në stilin “Përçajë e Sundo”. Kaluan shume vite dhe   kjo  datë u manifestua  nga  populli liridashës shqiptar,   por me kalimin e kohës sikur  po mbetet nën  hijen e    njerëzve  pushtetar   të  Kosovës gjë që    opinioni    po e  përjeton si     dobësi apo një indiferentizëm ndaj atyre sakrificave     të   njerëzve   zëdhënës   të Kosovës  së asaj kohe,  qe shpërthyen  demonstratat  e 11 marsit  të vitit 1981,e që aparatura   jugosllave  dhe shteti jugosllav shënoj    fillimin e shkatërrimit te sajë. Revolucioni i kësaj date  ishte   prishja e  themeleve të Jugosllavisë se Tito-Rankoviqit.


Pamje e terrorit serb në pranverën e vitit 1981 duke i përdorur mjetet ma te rënda kundër demonstruesve shqiptarë për Republikën dhe pavarësinë e Kosovës . 

Këto ngjarje   u përhapën     në tërë Kosovën gjë qe i prishi imazhin Jugosllavisë  artificiale,qe  u mundua qe ti fsheh Serbo-Jugosllavia  si  një lloj pakënaqësie  në fillim  si pakënaqësi   e studenteve  për kushte  ,por realiteti shpejt doli ne shesh, se   demonstratat u karakterizuan   politike. Pas atyre  ngjarjeve pasuan    arrestimet e mijëra  studenteve , profesorëve dhe intelektualëve   qe  u dënuan me shumë  vite burg  e qe kishim një tretman   të egër në burgjet   ish jugosllave. Në këtë aspekt Marsi dhe Prilli i vitit 1981, shënojnë njërën ndër ngjarjet më të rëndësishme të historisë sonë. Po të mos ndodhte ajo që ndodhi asokohe shqiptarët, sot do të jetonin ashtu sikurse jetojnë hungarezët në Vojvodinë, myslimanët në Sanxhak, apo vllehët në krahinën e Timokut në Serbi.

u2_image020

Bërthama e UÇK-së , në të gjitha nivelet ishte nga ish të përndjekurit dhe të dënuarit politik të vitit 1981.

Pakënaqësia dhe rezistenca shqiptare  nuk u ndal as me këtë masa,  por ajo   u indonkrinua  dhe  e mobilizoj masën   popullore edhe ma shumë  qe ne vitet në vijim  u formuan celulat e para    të UÇK-së ,brenda në Kosovë në të gjitha nivelet komanduese ishin inkuadruar ish të përndjekurit dhe të dënuarit e vitit 1981. Ata tashmë drejtonin Shtabin e Përgjithshëm, shumicën e zonave Operative, sigurimin sekret, institucionet e para informative të UÇK-së etj..  Shqiptaret  zgjodhën    rrugën  paqësore dhe atë   ushtarake  gjë që  përfituan  simpati nga bota demokratike  në krye me shtetet e bashkuara të Amerikës,  po edhe me aleatet tanë  realizuam  fitoren  kundër  agresorit serb .Kjo pavarësi e tanishme ne saje te një çlirimi te mirëfilltë e lindur pikërisht nga ish te burgosurit politik të atyre demonstratave sikur po mbetet edhe ky përvjetor i demonstratave të 1981-it nën hijen e rebelizmit të klasës politike kosovare ku vlerat tona po i zbehin për karriget e vata !Lufta e tyre politike për gara përfitime personale po e humb imazhin Kosovës dhe të arriturat qe i patëm në 35 vitet e fundit..Me politiken e tyre po qojnë ujë në mullirin e   Serbisë, duke krijuar huti ngërçe, sabotazh dhe injorance nder shqiptar..

Autori është ish i burgosur politik i ngjarjeve të viteve të 1981-ishit.

[the_ad id=”4118″]

PABESIA E ISA MUSTAFËS E HASHIM THAÇIT

PABESIA E ISA MUSTAFËS E HASHIM THAÇIT

ISA MUSTAFA E HASHIM THAÇITShkruan: Afrim Caka

U zgjodhë Presidenti i ri i kuzhinës së parlamentit???

Mbasë njeriu, ngaqë lind midis llahtarës dhe gjakut, dëshirë pastaj Hashimi e Mustafa gjithë jetën ta kalojnë tw përgjakur e tw turpuruar.
Sot! Ditë zie…

Ëndrrat e popullit tim u ndërprenë në mes?

Oh, ç’na gjeti! – po ankohet populli, mes vorbullës së injorancës.
Populli ynë, gjatë përpjekjes shekullore për mbijetesë, ngriti dhe respektoi institucionin e fjalës dhe të BESES, ndërsa bolshevizmi i Hashimit dhe i Mustafës, në luftën për pushet, ngritën dhe e përsosën institucionin e PABESISE dhe të tradhtisë…

afrim caka

Ja ç’na lënë pas këta zogjë kurvash! Ja pra, si bëhet shpartallimi i një shteti. I MADHI SKËNDERBE zgjohu nga varri! Por, ç’lloj gjuhe duhet të shkruaj e flasë? Atë të mimikës? Në këtë kohë Jabllanoviqi e Mustafa ishin bërë të njohur nga ulërimat e tyre, por urrejtja e tyre gjeti strehë tek servilët shqiptarë. Ai kërkon një fron! Ja pra edhe Rajstagu i Mustafës u dogj! Ç’do ky njeri i huaj! I hapët udhë të kalojë. Ky është një shkja bir shkine i huaj që do ta kontrollojë qeverinë. E ne, ku do të mbytemi tani? Shkjau me shajkaq të zi hipi mbi fronin që na sollën servilët. Nganjëherë mbyllja sytë, duke e humbur realitetin! Në qeveri vërshëllon një egërsirë.

Në një vend ku kriminelët mbrohen me ligj. I vetmi vend ku tradhtarët ndihet i ndershëm është vetëm birucët e errëta të burgut të Dubravës.
Këtu quhet Gjakovë. Dhimbja e madhe. Simbol i qëndresës antiserbomalazeze. Qiri i pa shuar i shqiptarizmit. Ndërgjegjja e kombit. Ti Gjakovë që na kryqzove për atëdhe dhe, ti na ngjalle përseri. Ti lot i tharë i shekullit të zi. Mjerimi i një populli të pa fat Gjakova e lagur me gjak, e mbushur me lavdi! Këtu nënat gjakovare do të nisin kalvarin drejt arkivolit Gjakovë, një tjetër tabele e shkjaut (Jabllanoviq e Mustafa e ndihmuar nga Hashimi) që të sjellë dhimbje në kujtesën e të gjithë atyre që shkelen në këtë vendë. Kjo është fabrika e gërmadhës e së cilës është derdhur gjaku dhe më ironikja ende qëndron parrulla në qeveri që kërkontë të përligjte banden kriminale në qeveri. Nuk mund të rri pa i kujtuar e nderuar nënat tona heroike, një pjesë e madhe e cilave nuk arritën t’i shohin të gjallë bijtë e tyre. Më tragjikja një pjesë e madhe e tyre filikate u kallen në varr nga varmisit e natës.

Në këtë kohë e sipër, nëpër rrugë e sheshe diktatura Brojës, Prapashticës dhe bandilli i tyre Jabllanoviq u drejtoheshin nënave: “Juve, ulkonja!”. Ulkonja ishin nëna, ishin motra, ishin gra malësore, që të gjitha me më shumë shkollë se Hashimi i farmerkave gjermane, me më shumë drama e tragjedi familjare.
Shteti ynë ka vlera të panegociushme. Sa do të mençur jeni Ju dy egoista, keni nevojë për mbështetjen e populli! E keqja e këtij populli është se nuk e njehë vetën e tij! Është kriminale të zhdukish një krijes, një DARDANI sapa ka ardhur në jetë.

Dua që të gjithë ta vrasin mendjen dhe e kam një parandjenjë që ne duhet të bëjmë diçka. Që nesër të mos jetë vonë! Sot më shumë se kurr varet nga ne fati ynë, nga vendosmëria jonë për të përballuar sprovat e tashmes dhe sfidat që na presin për të shpëtuar Dardanin nga Zajednica e Presidenti i ri!? Çështja kombëtare sot është sprovë e të gjitha politikave shqiptare, nga zgjidhja e së cilës do të varet edhe jeta e tyre. Pushtetet dhe ideologjitë ngrihen dhe bien, por atdheu e interesi kombëtar mbetet të përjetshëm. Duhet të forëcohet lëvizja gjithëpopullore në Kosovë dhe në viset tjera shqiptare, për ta rrënuar këtë klasë injorantësh e zagarësh. Veseli bëri një thirrje të paramenduar në takimin e radhës dhe brenda saj një masdakër e organizuar më datë 26 shkurt 2016 në parlament, është një shfaqje e hapur e pabesisë markesiste e realizuar nga zullumçarët e pushtetit Isa Mustafa dhe kryehajduti Hashim Broja (edhe emrin e fshatit e ka çirilic). Në këtë ngjarje të dhimbshme, mori pjesë në masakër, në mbështetje e në bashkëveprim me forcat sllave, edhe një çetë të Zajednicës serbe, prej 10 vetësh. Për fat të keq të tyre e të Dardanisë, kjo do të ishte një nga viktimat e radhës pas pasluftës vëllavrasëse.

Opozita e pranon debatin apo dialogun me pushtuesit e pushtetit në popull, pranon takimet e bisedimet me ta për çështjet e përbashkëta: luftën e përbashkët kundër okupatorëve të pushtetit, kundër korrupsionit, kundër zajednicës, por nuk do të pranojmë kurrsesi luftën civile që do të udhëheqët nga Kadriu, nga Halitët e Veselët që të shkatërrohet gjithçka. Sot ata bëjnë këtë betim, ndëkohë që një Hashim i etur për karreirë, që rend drejt pasurosë dhe kënaqjes së çdo deshire familjare, sigurisht i lënë shijen e marrëzisë po aq sa tradhtisë. PO! Këta helaq të rinj e të vjetër janë një lozhë e marrëzisë apo një lozhë sekrete. Janë të vjetër, sikurse tingëllojnë edhe emrat e tyre: Isa kryekajmekami i Serbisë, Hashim pasha i Turqisë, Veseli, Xhaviti, Grabovci, Skënder Hyseni, Ismet Beqiri. Nën tingujt e këngës së hyrjes në parlament:
“Mi s’mo Zajednica!

Le t’i referohemi largimit me dhunë të opozitës nga banda e veselit të cilët i pren me thikë në fyt, duke i’u thënë:
“Hajt tani flisni edhe njëherë kundra Zajednicës sime!”.
Do t’ju zhdëpim dajak dhe do t’ju ngrehim zvarrë me shqelma e grushte derisa të jepni shpirt dhe mos ketë asnjë opozitar. Me një fjalë: ne jemi shteti e pushteti…! Ne jemi Zajednica? Këtu është serbi…????
Hë, ….?

Ç’është edhe më keq, qeveria e Mustafës bëri përpjekje që edhe institucionet të viheshin në shërbim të këtij anatemimi Mustafjan e Hashimjan dhe çdo gjë. Shembull tragjik është përpjekja e kryeministrit, Jabllanoviqit e Hashimit, që këtë institucion të lartë ta komprometojë në këtë fushatë bolshevike. Çdo përpjekeje për të ngritur mendimin individual në qëndrimi institucional nuk mund të pagëzohet ndryshe pos antonimi e demokracisë ëshë e tolerancës. Pas gjithë atyre shpifjeve deniguese shtrohet vetëm një pyetje: çfarë do të pësonte një “kryeministër” e një “Kryetar” zuzar e zuzarësh pa kredi kombëtare, e morale në një mjedis si ky yni, pa frymë demokratike e tolerante. Është psikologjia e servilizmit e puthadorës ajo që indentifikohet me regjimin dhe mungesa e kulturës demokratike ajo që u krijon njerëzve paragjykime, si pengesë serimze e gjykimit të drejtë intelektual.

Kur pas rënies së mbrëmjes dëgjuam lodërdijat e tyre, kujtuam se në kundërshtim me rrëgullat e sotme të luftës, ju do të bëni një sulm nate. Marrëzira. Nga goja e juaj do të ndini vëllavrasje…! Shumë shpejt e kuptuam ndezjen e shpirtërave, po bënit ndezjen shpirtërore të serbisë. As orgjitë e hershme, ashtu siç i kemi dëgjuar brez pas brezi, as netët e rrugeçëve të qeverisë. Ku, siç e morëm vesh më pas, koka të prera flisnin, mallkime, kërcënime, e prapë bori e tam-tame, të gjitha këto ngriheshin që lartë mbi nënat gjakovare e mbi opozitarë. Më fort se vdekja ishte mjalta në krahasim me atë terr qevritar e pabesim që vërsulej mbi qytetin e Gjakovës e mbi partit opozitare. Në mesnatë zhumuri pushoi për t’ia lënë vendin një heshtje mortore, për t’ia lënë vendin një vdekje para kohe.

Ende nuk kishte gdhirë mirë kur nga pirgu qeveritar ra boria e rrokarmës për një Hashim, Jabllanoviq e Daçiç dhe për një President Hashimi që i ka lakmi e tanë Bota? Dikush ia dha ulërimës. Sipas udhëzimeve, Mustafaj doli me vrap nga ZYRA e tij për t’u futur në strehimet e fella të karpateve. Fill pas tij, Hashimi lariçkë, një shkundëllimë skëterre e drodhi mbi tokën mëmë Dardani e Gjakovë. Besonim se kur të ndodhte kjo, kur hijena Mustafa dhe ulkonjën e zezë Hashim t’i lidhnim me të njejtin vargor, atëherë edhe kohën do ta kishin të tyren. Sepse lotërdija e madhe e këtyre zuzarëve binte pa pushim kundër nënave gjakovare dhe mbi protestuesit opozitar. Tani që shkjau kishte heshtur, gjëmimi i tyre i vetmuar kishte diçka të rëndë. Përgatitej për një zullumçar shteti. E shtynin gjëmimi i tyre duke menduar si të merrnin në zotërim gjithçka. Burgosje dhe dënime! Ç’është ky kutërbim i tyre, ndaj nesh? Siç themi ne se është urrejtja e sheshëllirës me të cilën menduan se do të spërkasin themelet e një qyteti e me kultur të lashtë, për ta gërryer më lëhtë më lehtë edhe themelet e shtetit Dardan… Qafira! O, jo, unë për vete do t’ju thërrisja horrat e horrës…! Bijë e bija bushtrash…!
Në këtë kuptim, zotnia i zi nuk është thjesht i’a (PLAKU) matuf me derë gjysmë të mbyllur që ka përpara opozitën të cilët nuk e lë të hyjë brenda. Jo! Një plakë tradhtarë që nuk njehë komb e as flamur, që bëri si të donte edhe ashtu bëri. Si i tillë nuk i intereson sot shoqërisë shqiptare po aq sa Hashimi i sëmuar mendërishtë për pushtet. Këta njerëz meritojnë mosmirnjohje pafund.

Mustafa e këthej politikën e tij në nacionashovinizëm ndaj opozitës. Kjo tablo e zymtë, e cila mund të të shtjellohet e përshkruhet edhe më gjerë se kaq, e bën domosdoshmëri denoncimin e veprimtarisë së kryeministrit Isa Mustafës, këtij personazhi zymtan bashkohës tonin, që u është përveshur të shkruarave, kujtimeve, për ta akuzuar kontribuesin e shndërrimit të tij prej një bolsheviku të egër në demokrat pas luftës së fundit në Dardani, dhe, njëherësh, për për të rinjollosur kontestuesit e vjetër të partisë së tij, duke vijuar t’i thurë lavde vetes së tij dhe Ivica Daçiçit dhe “diktaturës së pushtimit”, madje duke i bërë apologjinë për të mbuluar ofendimet ndaj nënave gjakovare të Aleksander Jabllanoviqit, përmes rreshtash, gjurmët e gjakut që ka derdhuar ai vetë me shefin e tij Daçiç.

Një parti politike e tërë mbështetët “fitoren” e vet zgjedhore me të shfaquren e vetes, herë fshehurazi e herë më britma e ulërima, trashigimtare e Pushtetit. Është fjala për nja dy parti që, mbrenda një harku kohor jo të shkurtër, në vend të rinovimit zgjodhi sërish për konkurimin politik armën e vet famëmadhe, demagogjin: kaloi nga “mëmëdheu i ministrit” te “mëmëdheu i kryetarit” duke e kthyer e parlamentin në administratën e tyre dhe sheshet në rrahje e burgosje. Të gjithë deputetët e PDK-së e të LDK-së në shërbime, një pjesë e ndjeshme e tyre të Shërbimit Inforativ të Fshehtë, ndërkohë që fshiheni pas një kostumi ideologjik të dyshimtë, mbulojmë me të rekrutime të mirfillta antishqiptare.

Mësymja e dhunëshme për “pushtet”, e këso pushtetësh lypset të na bëjë ne shqiptarëve t’i vëmë gishtin kokës, duke qenë se diktatura Hashimjane në të cilën po kalojmë, veçanarisht, u ngjanë atyre sëmundjeve të kombëshme që kthehen sërishmi për ta marrë pacientin përfare. Pafytërsia në shkallën sipëriore të zotëriut të zinj Isa Mustafa bënë jo vetëm që ky të mos afrojë shenja pendese a a ndjese, duke mos e njohur as pendesën, as ndjesën për tradhtinë e bërë, por të mos ngurrojë të sulmoj gjithë egërsi atë opozitë, atë lule të brishtëz demokracie që rrodhi pas çlirimit nga robërimi i gjatë i këtij populli.
Nëse kam gabuar më këtë shkrim, më falni?

[the_ad id=”4118″]

Behgjet Pacolli investon mbi 500 milion euro në Shqipëri! (VIDEO)

Behgjet Pacolli investon mbi 500 milion euro në Shqipëri! (VIDEO)

pacolliNë kufi me parkun e Divjakës është projektuar të ngrihet një resort turistik 3300 metra katrorë. Bëhet fjalë për një resort të përmasave të mëdha, i cili do ndërtohet nga biznesmeni i njohur kosovar Behgjet Pacolli.


Në faqen zyrtare në internet të kompanisë “Mabetex” është bërë publik projekti, bashkë me fotot se si do të jetë dhe hapësirën që do të zë. Sipas projektit, resorti gjigand do të ndërtohet ne kufi me Parkun Divjakë-Karavasta.

 

Në faqen zyrtare të kompanisë thuhet se resorti do të prekë 1050 hektarë në pyll si dhe 200 hektarë në det.


“Plani i zhvillimit për Shqipërinë nëpërmjet “Divjaka Resort” paraqet një mundësi të jashtëzakonshme ekonomike dhe sociale për banorët e zonës dhe për vendin në tërësi. Do të krijojë stimul për sektorin e buqësisë dhe do të zhvillojë komunikimin dhe transportin. Ky resort ofron mundësi për rizhvillimin e mjedisit, duke ofruar siguri për kafshët e egra të parkut” – thuhet në projektin e publikuar nga kompania Mabetex, e cila është në pronësi të Behgjet Pacolli.


[the_ad id=”4118″]

Donika Kadaj: Me Albulenën – Gratë e fuqishme kundër maskarenjve

Donika Kadaj: Me Albulenën – Gratë e fuqishme kundër maskarenjve

Donika-kadaj

Deputetja e AAK Donika Kadaj e mbështet  Albulenën me këtë status në facebook:

“Kur mjeku shkel Betimin e Hipokratit dhe bëhet hipokrit, kur mediat shkelin etikën profesionale, kur drejtësinë e bëjnë kriminelët, do i them mikes sime: vazhdo sepse Ti je yjet dhe bota të shikon ty.

Nga prezenca jote, ti dërgon mesazh në çdo fshat, qytet, komb.

Një mesazh shprese! Mesazh fitoreje!

Vetë nuk mund ta ndryshojmë botën, por mund të gjuajmë gurë që krijojnë valë të mëdha.

Unë e di që pavarësisht shigjetave të drejtuara me urrejtje patologjike kundër kauzës që perfaqësonTi, Unë, Ne, do gjejmë çdoherë guximin, pasionin për të luftuar me arsye

Për ‪#‎gratë‬ e fuqishme dhe kundër maskarenjëve.”/Voal.ch

[the_ad id=”4118″]

Albin Kurti: Do të qëndrojmë në shesh derisa të shkojë Qeveria

Albin Kurti: Do të qëndrojmë në shesh derisa të shkojë Qeveria

kurti

Deputeti i Lëvizjes Vetvendosje, Albin Kurti, ka theksuar se deputetët e opozitës së bashkuar do të tentojnë që të marrin pjesë në seancën e re të Kuvendit të Kosovës.

Sipas tij, Kosova ka vend për zgjedhje të reja, për president të ri, por kjo për Kurtin, mund të ndodhë kur të shpallen zgjedhjet e reja, transmeton Telegrafi.

“Ne do të qëndrojmë këtu derisa të bie kjo Qeveri. Kemi qëndruar mbrëmë këtu. Do të qëndrojmë edhe nesër, edhe derisa të jetë e nevojshme që të bie kjo Qeveri”, ka thënë Kurti.

[the_ad id=”4118″]