Get a site

Gjuha e mbishkrimeve Eteocretane është Shqipja

Gjuha Shqipe

Mbishkrimi i parë Eteocretan
Pjesë
Tre mbishkrimet Eteocretan te zbuluar në Kretë, i pari në 1893, i dyti në 1901 dhe të tretin në vitin 1904. përkasin, siç dëshmohet nga formën e letrave, më 6 dhe pes shekullin e 4 Shekulli jane shkruar në alfabetin e përbashkët grek, por në një gjuhë që mbetet deri më tani e pakuptueshme. Guri Eteocretan u gjetë gjatë gërmimeve të qytetit antik Kretës Praisos, e cila në rrëfimin e qartë të Straboni ishte vendbanim i Eteocretans “Musts (FISI) … Notium (Kretë katechein) Eteocretans, s është një presh vendbanim, ku Tempulli Dikteon Zeus “(shtrembër. X 475). Këto mbishkrime arriti ti perktheje James Thomopoylos për të interpretuar në gjuhën shqipe. Gjuha dmth mbishkrimet Eteocretans ishin shqiptarë.

Shenja e Pare ”Eteocretan”

Mbishkrimi është boustrophedon shkruar në letrat arkaike të alfabetit Jon dhe për këtë arsye i takon i takon 6 shek. Gjetur nga Profesor Halbherr në 1893 gjatë gërmimeve në Praisos.

Mbishkrimi duhet të lexohet si vijon:

[SI] NKAL MITKE PG unë VARXEIA [F] Arki PSETIMEGN ARKAKOKLESI SWO [S] Një SEPGN panevojshme

Përkthimi i mbishkrimit në gjuhën shqipe është si vijon:

SI ngkial (ngkialte) Mikes ‘j (e tij) varzeja (varza, Vajza), keto (ts’tou) Arkin (e) (te) psetouemen (spetoumen) Arkakoklesi JEP. SA (SI) * sembnj (‘sembles’ sembl) panevojshme (ES)

Përkthimi në greqisht Moderne:

Sepse shëruar të dashurën për të Virgjëresha, këtu arki e sotheisa Arkakoklis jep (dha) si bedel në Anaitida.

ANALIZA E FJALE:

1. [SI] m, ndajfolje Shqiptare = SI, SE = shkak. Shih greke EI.

2. NKAL nkal = ngkial Shqiptare (ngjall), 3 njëjës papërsosur finale, që do të thotë trajtojnë. Nga Giala (i ngjallë), që do të thotë: 1) të shëndetshme, të gjallë, 2) të ngjashme, identike. Implikimi Folja ngkial të thotë “Unë kam, majm dikush të bëjë një të gjallë dhe të begatë, të mbajtur llojin e vet ‘.

3. MITKEOS mitkeos, i paqartë kallëzore njëjës = mikjes shqiptare ‘të mikjese-një’ mik ‘nga Mik-th (mik-u)’ mik ‘. Duke i dhënë fund -ese (mikjese-a) është ypokoristiki, thopeftiki. Femër Mick-të është Mieke-Ja. Por si justifikuar pjesën e mitkeos Pelasgos? Në greqisht fjala amyktas që do të thotë të ëmbël (amyktan; ëmbël, amyklis, i sjellshëm, idys, Hesychius). Në latinisht amicus fjalë. Dhe në sanskritisht fjala Mitra thotë partner, mik. Pra, si amicus Latine fjala dhe Sanskrit Mitra erdhi nga ellinopelasgika mitkeos / amyktas.

4. Unë i, përemri personal personi 3 njëjës, hiri zyrtar. Shih greke = aftῷ.

5. VARXEIA varxeja, artikuluar femërore = varze nominative singular shqiptare (i paqartë) varza (artikuluar) që do të thotë të virgjër, vajzën. [Në e (të shkurtër) femrat shqiptare plus artikull për të eliminuar varze tillë (virgjër) varza (virgjër). Në e (e gjatë) për të mbajtur atë para se të futur neni j si një Noosa (nuses), nouseja (nuses)]. Llojet e tjera të të njëjtin emër në gjuhën shqipe është vajze-a (vajze-a), bazat-a (vashë-a), vaseze-a, Vasos-Ja, Vasos-a, me eliminimin e p vend varjzea, Varsos-a, Varsos -ja.

6. [F] në (stou theksuar gjatë arkaik shqiptimin = th) = keto ndajfolje lokale shqiptare (Ketu), refuzimin dhe Cetto, ts’tou, do të thotë “këtu”. Shih dytë mbishkrim Gjuha Eteocretan, ajeti 5 Eteocretans CTE vend të Kete Shqiptare (Kete), Cetto, ts’te nga ku ormithike Thomopoylos dhe shtoi këtu në bazë të gjurmëve të mbijetuar e letrave guri [F] C.

7. APK [I] Një Arki, emrin e Archias kryesore femërore greke normalisht dhe sot kaloni x greke në n në Pelasgic. Shih Stachyn, shqiptare Staka-ut. Ngjashëm me shqiptarët Kretasit lashtë proeferan z sotme x vend Kr Kretës lashtë:. Coir = derr Eken = echen etj Në Archias greke mitologji quajtur bija e Oqeanit, Inachos gruan, phorone nëna (Hygin. 143).

8. PSETIMEGN psetimegn, artikulojnë kallëzore njëjës të fundit pjesore femër me mënyrën e mbiemër = psetouemen verbale shqiptare që do të thotë ‘sotheisa e’ psetoj folje ose pseton në anagram i spetoj (shpëtoj) të thotë ‘të shpëtuar dikë, dikush shpengon’ dhe ‘të shpëtohemi’.

9. ARKAKOKLESI Arkakoklesi, emri kryesor nominative Arkakokleis, -klis. Shqiptar në emrat -klis greke janë formuar si vijon: ‘Perikliut paqartë’ Perikliut, artikuluar “Perikliut” Perikliu-të ‘. Për mbaron -Si Arkakokle-si pseudonime thopeftiki krh emra aktual shqiptar: Dimo, Dimasi Dimitrios, Mandi, Mandousi, Adamantios, Mano Manousos, Emmanuel, Harry Harrison, Theocharis, Panos, PANOUSI, Panajotis Petros , Petrousi, Peter. Dhe femrat: dune, Thinouse, Athena, tokë pjellore, Margouske, Margarita, Maro, Maroussi, Maria (Mitkou, Shqipëria Melissa, faqe 42..).

10. SWO SWO, i pranishëm njëjës tregues folje 3 tensionuar ose papërsosur shqiptar se ose JAP (JAP) = jap.

11. [S] Një si. Thomopoylos replenishes humbur para shkronjën A në probabilitetin me S. SA (SA) ndajfoljes shqiptare që do të thotë se, si, si. Le të shohim disa shembuj: i Math Este SA? (Sa i Madh este?) = Si të mëdha, SA = Petroua si Pjetri (ave Hahn. 112).

12. SEPGN sepgn, i paqartë kallëzore njëjës. Shqiptar sembele-a, Semele-a, semle paqartë, seml ‘që do të thotë’ ngjashmërinë ‘, dhe kështu semblese-a, sembles. Dhe folje sembelej shqiptare, semelej dhe l qarkullimit në n semenjej dmth sembenjej thotë ‘ngjajnë përshkruar, krahasoj’. Proporcionale sembele-një mund quajtur * sembenje-a, dmth sebenjea, sebnje? Dhe sebnje paqartë, sebnj ‘, e cila korrespondon saktësisht me Eteocretans SEPGN sepgn gjatë rrotullimit të b në p dhe paristontos -gn tingëllojë e NJ shqiptare. Pra sepgn Eteocretans është sebnj shqiptare.

13. papërligjur të papërligjur, emri kryesor, i paqartë dhanore njëjës, “Anaitidi ‘. Perëndeshë pafajshëm, hyjnia Persian (Anahita), e cila u quajt nga grekët persiane Artemis, adhuronin të gjithë Azinë e Vogël, të Pontit, në Cappadocia, sidomos Lydia (Straboni 512, 559, 733 – Pausanias V 27, 5, VII 6.6). Adhurimi i saj ishte i përhapur që nga kohrat e lashta në Kretë, siç dëshmohet nga një mburojë gjetur në Ideon Andro Zeusit, në të cilën perëndeshë është përshkruar (F. Halbherr e P. Orsi, Antichita dell ‘antro di Zeus ideo, f. 106). Kjo justifikon ekzistencën e këtij perëndeshë në emër Eteocretan mbishkrimin gjuhës.

Kuptimi i mbishkrimit është e qartë nga lart qartë: dikush Arpakoklis Anaitida udhëzuar perëndeshë Virgjëresha imazhin e Archias të dashurën e tij e për shkak perëndeshë shëruar nga ndonjë sëmundje nuk përmendet.

Marios Dimopoulos

Gjuhëtar-etnolog

Melostou American Këshillit të Aplikuara Clinical Nutrition

Albanians are 100% Illyrians

Komento rreth shkrimit