Get a site

Gjuha Shqipe, mbishkrimet Etruske i përkasin asaj.

Gjuha Shqipe, mbishkrimet Etruske i përkasin asaj.Shkruan: Mili Butka

Tekst nga Muzeu Metropolitan i Artit etiketës.

Këtu është një përshkrim i një skene popullore “në betejë” me pesë figura lidhur me punëtori Chiusine  (shih 96.9.223a, b dhe 96.18.163a, b afër).
Në enë është shkruar: ARNTH: HELE: HERINIAL (. Arnth Hele, biri i Herinia)

Terracotta hirtë urnë
Etrusk, 3-2 pes
Aderimi # 57.11.10
—————————————————–

583_831933320251070_2647106998230249356_nPor në fakt aty vërehet lehtësisht që kemi të bëjmë me një lexim jo korekt, jo të saktë, duke ju referuar alfabetit të hershëm pellazg por edhe atij të njohur “Etrusk” kemi germat;
Θ = Th, si dhe; D =R.
Tek fjala e dytë e këtij mbishkrimi kemi një gërmë “D” e cila nga autori i këtij deshifrimi, lexohet “gabimisht” ajo meret si “L” ashtu si dhe gërma e mirnjohur “Θ” po nga ky autor, kjo gërmë lexohet = H, krejt gabim ose ndoshta qëllimisht për ta përshtatur në gjuhen latine,
Fjala e saktë aty shkruar është; ΘEDE dhe jo; HELE.
Në alfabetin etrusk gërma; D = R, kjo e shfaqur në shumë shkrime e mbishkrime të tjera “etruske”, ashtu si edhe emri i Herkulit tek një pasqyrë-etruske, figuron duke pirë gji nga zanat e malit, si një domethënie e ringjalljes se tij, aty kemi të shkruar midis të tjerash edhe fjalën; HEDCLE = HERKULE.
Autori i këtij dëshifrimi manipulon, edhe me gërmën “P” duke na i ofruar si: P = R, e ndërkohë tek fjala; ΘEDINIAL, gërmën; “D” e lexon: D=R, në këtë rast e saktë, por e keqja qëndron sepse brenda një shkrimi kaq të shkurtër, nuk mund të kemi dy gërma të ndryshme si “P” dhe “D” të barazvleshme më gërmën “R”.

Tek figura që po sjell shohim gërmën “D” në fjalinë e dytë ku nuk duket dhe aq pastër ashtu edhe si edhe tek fjala e tretë,
Pra, në figurën e mëposhtme shkruhet; APNO: ΘEDE:ΘEDINI (AL)
Ndërkohë gërma; P = P dhe jo “R” si në shkrimet e tjera të alfabetit pellazg, apo të greqishtes së sotme.
Veç kësaj personat në skluptur shfaqje e një beteje, janë duke “therur” me “satër” kundërshtarët e vet, një pamje e qartë kjo, e cila na ndihmon në deshifrimin tonë
Sipas kësaj aty kemi; APNO: ΘEDE:ΘEDINI (AL) = APNO THERE THERINI AL përshtatur në shqipen e sotme afërsisht; APNO THERE, THERINI AL-Të gjithë.

Fjala: “APNO” mund të lexohet edhe “APUNI” Hapu,

HAPU THERE THERINI AL-{ të gjithë) [(të tan’ të tërë tani ANI)].
APNO: ΘEDE: ΘEDINI (AL) ose (ANi) pasi gërmat në fund të tekstit nuk duken qartë.

M. Butka
Korçë me 9-2-2016.

 

[the_ad id=”4118″]

Komento rreth shkrimit