Get a site

Prokuroria e Hagës zyrtarisht pranon shqyrtimin e Çështjes Çame

cameria

17 Maj, 2016, Hagë – Dosja e cila u dorëzua nga Shoqata Demokratike Çamëria në Hollandë po shqyrtohet para ekipit të prokurorisë, i përbërë nga gjashtë (6) prokurorë. Gjykata gjithashtu konfirmoi se u lajmërua edhe shteti grek si pala e të akuzuarve në këtë anketim. Ditën e hënë pritet të lëshohet numri i protokollit të dosjes.

Me këtë rast përpara gjykatës u mbajt një tubim mbështetës nga shqiptarë çamë të ardhur nga Italia, Franca dhe nga gjithë trojet e Shqipërisë. Shoqata Demokratike Çamëria ne Hollandë kërkon:

1. Njohjen e gjenocidit të aplikuar mbi popullsinë çame dhe krimet kundër njerëzimit
2. Riatdhesimi i popullsisë
3. Rikthimi i pronave
4. Dëmshpërblimi si dhe falja publike që Greqia duhet t’i kërkojë popullatës çame dhe gjithë kombit shqiptar.

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) është organi kryesor gjyqësor i Kombeve të Bashkuara (OKB). Selia e Gjykatës është në Pallatin e Paqes në Hagë (Holandë). Nga gjashtë organet kryesore të Kombeve të Bashkuara, kjo është e vetmja ndërtesë jashtë New York-ut. Roli i Gjykatës është të vendosen, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, kontestet juridike të paraqitura asaj nga shtetet dhe për të dhënë mendime këshillimore për çështje ligjore të referuara tek ajo nga organet kompetente të Kombeve të Bashkuara dhe agjencive të specializuara. Gjykata përbëhet nga 15 gjyqtarë, të cilët zgjidhen për për nëntë vjet nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Sigurimit.

[the_ad id=”4118″]

Komento rreth shkrimit