Origjina e Shqiptarëve

Origjina e Shqiptarëve E përgatiti Prof. Zymer Mehani (Shkëputur nga libri “SH Q I P T A R Ë T” të George Fred Williams, Tiranë - Shtypshkro

Read More

GJUHA E ILIRËVE

GJUHA E ILIRËVE E përgatiti Prof. Zymer Mehani Ilirët flisnin një gjuhë që dallohej nga gjuhët e popujve të tjerë të kohës së lashtë të Ballkani

Read More

LUFTA E PARË ILIRO-ROMAKE

LUFTA E PARË ILIRO-ROMAKE E përgatiti Prof, Zymer Mehani Problemi i ndërhyrjes romake në Iliri ka qenë për historiografinë një tezë e parapëlqye

Read More